Hans Werthén-fonden stöder unga akademiker

Nu offentliggörs årets Hans Werthén-stipendiater. 1,8 miljoner kronor delas ut till 18 unga akademiker – sju kvinnor och elva män – av vilka tolv deltar den 2 juni vid en ceremoni på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Sedan fonden instiftades 1990 har med årets utdelning totalt 398 stipendiater utsetts och cirka 47 miljoner kronor har utdelats.
hanswerthen2015-1.jpg

Stipendiaterna kommer att använda medlen för studier utomlands. Hans Werthén ansåg alltid att internationella erfarenheter var mycket viktigt.

– Internationella erfarenheter och ett stort nätverk är viktiga grundstenar för ungdomarana i dagens samhälle. Det känns alltid lika tillfredsställande att kunna bidra till unga förmågors utveckling genom att ge dem en grundplåt för deras studier, säger Folke Hjalmers i Hans Werthén-fondens styrelse.

Stipendiaternas studieområden rör sig om allt från cellfabriker, skräddarsydd cancerbehandling, ökad pålitlighet i trådlös kommunikation mellan människa och maskin och ultraljudsteknik för diagnos av stroke till styrning av offentlig hälso- och sjukvård och konflikter mellan allmän avtalsrätt och EU:s upphandlingsrätt – och mycket mer. Studierna kommer att ske i Australien, USA, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien.

Stipendierna som delas ut av IVA, riktar sig till såväl personer med masterexamen som doktorander och disputerade forskare vid högskola och universitet eller inom näringslivet. Ämnesmässigt prioriteras naturvetenskap, teknik, ekonomi eller juridik.

Antalet sökande i år var 53, varav 21 kvinnor Sedan fonden instiftades har 398 stipendiater utsetts, varav 171 kvinnor. Ett stort antal av ansökningarna, inte minst inom gruppen postdoktorala studier och doktorandstudier, är av hög klass.

Hans Werthén-fonden instiftades 1990 för att hylla tekn. dr. Hans Werthén för hans livsgärning som tekniker och företagsledare, främst inom Ericsson och Electrolux. Fondens grundkapital bygger på de båda företagens donationer till IVA, som utser stipendiaterna. De första stipendierna delades ut 1992.

– Hans Werthéns gärning var av stor internationell betydelse för Sverige, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. Genom det stipendieprogram som sattes upp i hans namn lever Werthéns verk och inspirationskraft vidare långt efter hans bortgång. [JR1] 

 

Stipendiaterna är som följer:

 • Aragão Börner, Rosa, knuten till Lunds universitet. Postdoktorala studier vid Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Danmark.
 • Brännberg, Carl, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, LLM-studier vid New York University School of Law.
 • Eklund, Sara, Oracle. MBA-studier vid HULT International Business School, London.
 • Ekman, Ellen, EU-kommissionär Cecilia Malmströms stab i Bryssel, LLM-studier vid University College London, Storbritannien alternativt College of Europe, Brygge, Belgien.
 • Fredriksson, Caroline, knuten till Lunds Tekniska Högskola. Doktorandstudier vid Technische Universiteit Delft, Nederländerna.
 • Hofman-Bang, Ally, Contract Manager, Post Nord. LLM-studier vid New York University.
 • Johansson, Johan, associate och projektledare, Savills Sweden AB. MBA-studier vid London Business School.
 • Kang, Jian, MBA-studier vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.
 • Lindskog, Anna-Klara, nordisk marknadschef för Infant Nutrition. MBA-studier vid University of Cambridge, Cambridge, Storbritannien.
 • Mollén, Christopher, knuten till Linköpings universitet. Doktorandstudier vid University of Texas, Austin, Texas, USA.
 • Morawetz, Fredrik, knuten till Lunds universitet. Doktorandstudier vid Harvard, Cambridge, USA.
 • Olsson, Ola, knuten till Chalmers tekniska högskola. Postdoktorala studier vid University of Queensland, Brisbane, Australien.
 • Ramm, Christoffer, Head of Engagement Networks för kundkontot America Movil South America, Ericsson. MBA-studier vid Henley Business School, Danmark/England.
 • Rydenfelt, Mattias, Humboldt-Universität. Postdoktorala studier vid Humboldt-Universität i Berlin.
 • Seijsing, Johan, knuten till KTH. Postdoktorala studier vid ETH Zürich, Schweiz.
 • Tao, Wenjing, knuten till Karolinska Institutet. Doktorandstudier vid universitet i Berkeley, Kalifornien, USA.
 • Widman, Erik, knuten till KTH. Doktorandstudier vid Columbia University i New York, USA.
 • Yu, Kan, knuten till Mälardalens högskola. Postdoktorala studier vid School of Electrical and Information Engineering, University of Sydney.

 

Bilder från stipendieceremonin finns tillgängliga via IVA.

 

För ytterligare information:

Folke Hjalmers, ledamot i stipendiekommittén
Telefon: 070-591 56 02
E-postadress: folke.hjalmers@cit.chalmers.se

Monica Sannerblom, projektkoordinator
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Telefon: 08-791 29 43
E-postadress: monica.sannerblom@iva.se

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42