Hänt på IVA - Verksamhetsberättelse 2010

Sverige behöver ett nytt innovationssystem, med ökat stöd för innovationsupphandlingar och för FoU i mindre företag, samt ett skattesystem som gynnar innovation.

Vi behöver också nya attityder. Att vara innovativ innebär att se förändringar som en naturlig och positiv del av livet. Det innebär också att man måste kunna acceptera misslyckanden. Ett större mod kombinerat med ett nytt innovationssystem är pusselbitar som behövs för att Sverige ska bli vad jag och IVA har sagt att det kan bli: världens bästa miljö för innovationer.


Läs online