Här är IVAs nya ledamöter – hela listan

39 framstående forskare och experter vid företag och offentlig sektor väljs in som nya ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). De nya svenska och internationella ledamöterna ska ytterligare stärka och bredda IVAs kompetens i viktiga framtidsfrågor inom tekniska och ekonomiska vetenskaper samt för näringslivets utveckling.  

Bland de invalda finns bland andra Northvolts miljöchef Emma Nehrenheim, Martin Andersson, professor i ytkemi vid Chalmers tekniska högskola, förste vice riksbankschef Anna Breman och Nina Cromnier, generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. (Foto: Northvolt, Chalmers, Riksbanken Sandra Birgersdotter Ek och Hans Alm, Alm&Lindberg AB.)

– Våra nya ledamöters samlade erfarenheter och kompetenser kommer bli en fantastisk tillgång för IVA. Särskilt digitalisering och hållbar utveckling stärks – det är viktiga kompetensområden för att vi ska kunna hantera framtida utmaningar, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Nya ledamöter väljs in en gång per år

IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap. IVA bildades för över 100 år sedan och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. Akademins tolv avdelningar föreslår nya ledamöter. Därefter är det IVAs högsta beslutande organ, Akademisammankomsten, som beslutar om invalen.

IVAs avdelning Maskinteknik

Jenny Larsson, vd för Schneider Electric Sverige, medlem i styrelsen för IVAs Näringslivsråd.

Fredrik Magnusson, medgrundare och innovationschef på Roder Innovation.

Roland Larsson, professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

IVAs avdelning Elektroteknik

Emma Nehrenheim, professor i miljöteknik vid Mälardalens universitet och miljöchef på Northvolt.

Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät vid Kungliga Tekniska högskolan.

IVAs avdelning Samhällsbyggnad

Anna-Johanna Klasander, tekn. dr. och konstnärlig professor vid Chalmers tekniska högskola och forsknings- och utvecklingschef på White Arkitekter AB.

Kajsa Hessel, vd för Svensk Byggtjänst.

Mats Hederos, egen verksamhet, tidigare vd för AMF Fastigheter.

IVAs avdelning Kemiteknik

Kimberly Dick Thelander, professor i materialvetenskap vid Lunds universitet.

Martin Andersson, professor i ytkemi vid Chalmers tekniska högskola.

Nina Cromnier, generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten.

IVAs avdelning Bergs- och materialteknik

Johanna Rosén, professor i materialfysik vid Linköpings universitet.

Maria Åstrand, chef för aktiva material på Northvolt.

IVAs avdelning Företagande och ledarskap

Bengt Domeij, professor i civilrätt vid Uppsala universitet.

Dennis Nobelius, vice vd för Polestar.

Maja Fjaestad, docent i teknikhistoria från Kungliga Tekniska högskolan och forskare vid Karolinska Institutet.

Nina Wormbs, professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan.

IVAs avdelning Teknikens grunder och gränsområden

Dan Henningson, professor i strömningsmekanik vid Kungliga Tekniska högskolan.

Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci vid Uppsala universitet.

Kenneth Bodin, vd och grundare av Algoryx Simulation AB.

IVAs avdelning Skogsnäringens teknik

Johan Elvnert, generalsekreterare för Forest-based Sector Technology Platform (FTP).

Maria Nordström, digitaliseringsledare på Skogforsk.

IVAs avdelning Ekonomi

Anna Breman, förste vice Riksbankschef.

Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet.

Louise Lindh, vd och styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB, Holmen AB och Hufvudstaden AB.

Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm.

IVAs avdelning Bioteknik

Håkan Björklund, styrelseordförande i SOBI.

Rikard Landberg, professor i Food and Health vid Chalmers tekniska högskola.

IVAs avdelning Utbildning och forskning

Annika Olsson, professor och rektor vid Lunds tekniska högskola.

Henrik Friman, vd och partner för Michaël Berglund Board Value.

Roger Berg, forskningschef på Saab Kockums.

IVAs avdelning Informationsteknik

Charlotte Karlsson, divisionschef för Digitala System vid RISE.

Per Hammarlund, datorarkitekt på Apple.

Pernilla Jonsson, chef för Ericsson Consumer & Industry Lab på Ericsson Research.

Internationella ledamöter

Anders Sandberg (Storbritannien), seniorforskare på Future of Humanity Institute vid Oxford University.

Donald B. Kayne (Kanada), ordförande och vd för Canfor Corporation.

Nelson Torto (Botswana), PhD, ständig sekreterare för Ministry of Communications, Knowledge and Technology i Botswana.

Per Liljenberg (USA), biträdande direktör för portföljförvaltning vid Bill & Melinda Gates Foundation.

Sridhar Seetharaman (USA), professor och prodekanus vid Ira A. Fulton Schools of Engineering, Arizona State University.

För önskemål om intervju eller kommentar, kontakta Per Andersson, pressansvarig IVA, 072-071 39 73 eller per.andersson@iva.se

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet Aktuellt från IVA skickas varannan tisdag (udda veckor) och ger dig senaste nytt om vad som händer på IVA - och inbjudningar till alla våra evenemang.

Integritetspolicy