Helena Stjernholm och Johan Forssell nya styrgruppsledamöter i Tekniksprånget

Johan Forssell, vd och koncernchef för Investor och Helena Stjernholm, vd för Industrivärden, har utsetts till nya styrgruppsledamöter för Tekniksprånget. Projektet, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av regeringen, har pågått sedan hösten 2012 och möjliggör betald praktik för utexaminerade gymnasieungdomar hos anslutna arbetsgivare.

– Vi är naturligtvis oerhört glada att Johan Forssell och Helena Stjernholm personligen engagerar sig i Tekniksprånget. Det visar på hur viktig den här frågan om att locka ungdomar till ingenjörsutbildning är för Sveriges näringsliv, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget.

Helena Stjernholm är vd för Industrivärden som har sex medverkande portföljbolag i Tekniksprånget: Ericsson, Handelsbanken, Sandvik, SCA, SSAB och Volvo.

Johan Forssell är vd och koncernchef för Investor. Elva av Investors portföljbolag medverkande i Tekniksprånget: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Mölnlycke Health Care, Nasdaq, Permobil, Saab och SEB.

Tekniksprångets styrgrupp består i dagsläget av: Jan-Eric Sundgren (ordförande), senior rådgivare till koncernchefen på AB Volvo; Tomas Billing, vd Nordstjernan; Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet; Johan Forssell, vd Investor; Lena Gumaelius, vice skolchef och avdelningschef för avdelningen Lärande på KTH; Tobias Krantz, utbildnings- och forskningsansvarig Svenskt Näringsliv; Peter Larsson, samhällspolitisk chef, Sveriges ingenjörer; Camilla Modéer, senior advisor; Björn O. Nilsson, vd IVA; Helena Stjernholm, vd Industrivärden och Håkan Sörman, vd SKL.

{Facts box}