Helsingborg går före i klimatarbetet

Det händer mycket på lokalplanet i Sverige ifråga om klimatarbete. Helsingborg tillhör de kommuner som går längst, genom en plan för att vara nollutsläppare av växthusgaser till år 2035.
Helsingborgs_stadshus_1200px.jpg

Helsingborg har två år i rad utsetts till bästa miljökommun av tidningen Aktuell Hållbarhet. Nu tar kommunen ytterligare ett steg, när man har antagit en klimat- och energiplan med mål om noll utsläpp av växthusgaser till 2035. Bland åtgärderna som har beslutats om finns ett klimatväxlingsprogram, där kommunanställdas flygresor i tjänsten beslås med 50 procents avgift - vilket i sin tur finansierar gratis kollektivtrafik och subventioner på inköp av elcyklar för de anställda. Förhoppningen är att man ska halvera antalet flygresor till Stockholm till år 2024.

Dessutom avser Helsingborg att till år 2020 se till att kommunens alla fordon går på fossilfritt bränsle. För arbetsmaskiner gäller samma mål till år 2024. Särskilt viktigt i detta avseende, framhåller Helsingborg, är att ställa tydliga, skarpa krav på miljövänlig drift i kommande upphandlingar.

Ytterligare mål i klimat- och energiplanen är att kommunens energianvändning ska vara halverad till år 2030 jämfört med 2005. Dessutom ska lokalproduktion av solel motsvara 10 procent av elanvändningen år 2035.