Hennes skapelse – ett globalt nätverk

Ibland träffar vi i våra liv på någon som inspirerar oss till en sådan grad att vi utvecklar vårt engagemang i arbetet, vårt sätt att jobba eller verksamheten på arbetsplatsen. Kalifornienprofessorn Mary Walshok är en sådan person. En IVA-delegations möte med henne i San Diego resulterade i att IVA satte upp nätverket Connect i Sverige 1998.
Mary-Walshok-1200px.jpg

I dag har hennes skapelse brett ut sig över världen. Förutom i ett antal europeiska länder har Connect lokalorganisationer i bland annat Japan, Australien, Israel och Jordanien, som alla deltar i ett aktivt globalt nätverk av forskare och företagare.

När den svenska organisationen byggdes arbetade Mary Walshok energiskt med att hjälpa till.

Men det handlar om mer än Connect, påpekar svenskättlingen Walshok, som också aktivt har bidragit till att skapa exempelvis industridoktorandprogrammet Fenix på Chalmers samt KTH, och etablera Stockholm School of Entrepreneurship, SSES.

 

Vad är då Connect? Jo, en framgångsrik nätverksorganisation som ger tillväxtföretag råd, stöd, kontakter och möjligheter att testa sina idéer. Arbetet bygger på frivilliginsatser från företag, akademi och andra aktörer.

Connects principer är väldigt svenska, förklarar Mary Walshok. Så mina svenska rötter kan ha varit till stor hjälp.

Hennes far, Sven Elmgren, var tjänsteman på utbildningsdepartementet under Olof Palme, och hon säger sig ha vuxit upp i en miljö som ”respekterade allas åsikter, att man kunde lösa problem bättre om man samlade alla berörda runt samma bord”.

 

I dagens kunskapsekonomi finns det ingen enskild aktör som har alla tillgångar för att bygga innovativa, globala produkter, utan det behövs olika forskare, investerare, entreprenörer och så vidare.

Mary Walshoks ingång till innovation och entreprenörskap går dock genom sociologi, som hon doktorerade i 1969. Hon är sedan länge professor och har skrivit sex böcker och hundratals forskningsuppsatser om entreprenörskap.

 

Vad ser du för skillnader mellan ”entreprenörskapets sociologi” i USA och Sverige?

– Amerikaner är äventyrliga, tar risker och kan hantera motgångar. Å andra sidan är de svenska principerna kring ”lagom” och ”samarbete” oumbärliga för teknikbaserad forskning och innovation och det är svårare för amerikaner att lära sig, för vi har varit så individualistiska.

Mary Walshok pekar på att det var europeiska immigranter som lade grunden till dagens USA. Flyktingar från exempelvis svält på Irland eller fattigdom i Sverige. Deras respektive hemländers system hade svikit dem, och nu skulle de skapa sig sin lycka i det nya, förlovade landet. Därmed skapades USA av de nya invånarna som en antites till Europa.

I dag anser hon dock att utvecklingen i det entreprenörsdrivna USA har kommit att motverka ett gott klimat för nya företagare:

 

– Det är en ironi att vi i USA brukade säga att de sociala förmånerna i exempelvis Sverige och Tyskland gjorde att Europa prioriterade bort innovation. Men om man tittar framåt verkar det som att det är just det som gör det enklare att vara innovatör.

Mary Walshok exemplifierar genom att peka på de höga kostnaderna för att gå på universitet i USA, för att få tillgång till sjukvård och för att ha barnen på dagis. Därför behöver man tänka två gånger innan man kastar sig in i osäkra verksamheter, menar hon.

Situationen var annorlunda i USA ”när jag var en ung tjej, för 50 år sedan eller så”, som Mary Walshok uttrycker det. Då var universitetsutbildning gratis i Kalifornien, hälsovård var inte så dyr – och det var enklare att ta risker inom exempelvis egenföretagande.

Detta har blivit extra tydligt i dagens tuffa globaliserade, hårt konkurrensutsatta arbetsliv. Under industrisamhället var företagskulturen livslång; fasta anställningar hos ett eller ett fåtal stora företag var vanliga, menar hon. Nu, i informationsåldern, när jobben inte längre är så säkra – ”inte ens i Europa” – kan ett socialt skyddsnät istället få avgörande betydelse för att förmå folk att testa sina vingar som företagare.

 

Men risktagandet i USA då? Den obändiga tilltron till den egna förmågan, till entreprenörskap och innovation? Är inte företagarkulturen väldigt spännande ”over there” trots allt? Jo, svenskamerikanska Mary Walshok ser definitivt kvaliteter hos företagskulturen på båda sidor av Atlanten.

Detta med att hitta ”gyllene snittet” mellan social trygghet, goda villkor för startups, goda villkor för etablerade företag och så vidare, har sysselsatt Mary Walshok under en stor del av hennes långa karriär inom entreprenörskapsforskning. Och svaret gäckar henne fortfarande, även om en blandning mellan det svenska och det amerikanska kanske vore det optimala:

– Ja, avslutar hon med ett skratt, vi skulle vara perfekta om vi vore en hybrid.

{Facts box}

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42