Hjärtat i verksamheten hos Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi driver arbetet framåt framför allt genom öppna och stängda tematiska workshops - samt gedigna insatser från delprojektens arbetsutskott. Vi besökte några av utskottsmötena.
Lokalgruppsmote_2019-02-20.jpg

Delprojektet för lokaler träffades nyligen för ett nytt arbetsutskottsmöte. Framför allt fokuserar man på befintliga lokaler och på delning mellan verksamheter. Bland annat kommer man att identifiera matchningar med hög potential för delning och utgå från lokaler som är enkla att dela på, som inte har för värdefulla lager eller för specialutrustade lokaler.

Hinder för detta handlar om alltifrån brist på enkelhet och brist på system för delning till brist på tillit, status i att äga, behov av oberoende och oro för påverkan på varumärke. Grundläggande hinder är okunskap och liten vana och erfarenhet av att dela. Svårigheten i att hitta bra matchning för att dela, liksom timing, är andra hinder. Säkerhetsfrågan lyfts återkommande, och därmed behovet av att kunna ge tillträde på olika nivåer. Det saknas också ekonomiska incitament för att dela; möjligheterna och vinsten är inte tillräckligt tydlig.

Inom delprojektet för livsmedel undersöks hur en ny standard för mätning och uppföljning av matsvinn skulle kunna se ut. Viktigt inom arbetet är att definitioner som tas fram stämmer mot bland annat EU:s nya avfallsdirektiv. Ett grundkrav för initiativet är att alla led ska mäta matavfall, helst i två delmängder:

  • Onödigt matavfall = matsvinn, samt
  • Icke ätbara delar = matavfall som inte kan användas

En ytterligare, mycket grundläggande definitionsfråga är vad som egentligen utgör ”livsmedel”.

En annan utmaning är hur man går tillväga för att koppla ihop svinnrapportering och efterfrågan hela vägen till och från primärproduktion-livsmedelsindustri-handeln-slutkonsument. Detta kan nämligen påverka så små aspekter som behovet av vågar i skolkök, information på andra språk än svenska till skolelever eller jordbruksarbetare, och många andra insatser.