Höga trähus kan bli svensk exportframgång

Höga, industriellt producerade, trähus är bra för klimatet. Men de är också viktig för att råda bot på bostadsbristen. Det anser Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

Prefabricerade byggelement gör byggtiden kort. Svensk forskning om hur man bäst går till väga är i framkant. Höga trähus kan bli en ny svensk exportframgång. Det ansåg deltagarna i ett rundabordssamtal i Almedalen den 4 juli. En utmaning är emellertid att sprida kunskap om träbyggnationens plusvärden till investerare, försäkringsbolag och inte minst inom byggbranschen.

Peter Wågström, koncernchef för NCC, påpekade att många industrier har utvecklat processer för träbyggande.

Fortfarande står höga trähus för en liten del av nyproduktionen av högre bostadshus. Omkring tio procent av det som byggs har stommar av trä.

– Men vi har passerat en tröskel i inställningen till att bygga i trä. En viss tvekan finns kvar hos investerarna. De vill känna sig trygga i sina satsningar, sa Peter Wågström.

Det som efterfrågas främst är korslaminerade trästommar.

Jerker Lessing är forskningschef på BoKlok, som är ett drygt 20-årigt samarbete mellan Skanska och Ikea. Målet är att tillhandahålla bra och billiga bostäder.

– För att nå detta insåg vi att husen måste byggas industriellt och utvecklade metoder för det. 80 procent av BoKlok-husen byggs i industriella processer, sa han.

Enligt honom har exempelvis Scania mycket att lära ut till byggbranschen om hur en strömlinjeformad produktionskedja är mest effektiv.

Bostads- och digitaliseringsminister, Peter Eriksson, såg många fördelar med ökat, industrialiserat, träbyggande.

– Det blir svårt att klara bostadsbristen utan detta, sa han.

Men han efterlyste fler aktörer än de traditionella byggföretagen. Just de nya industriella byggprocesserna för träbyggnation kan mycket väl vara attraktiva för andra än de traditionella byggföretagen.

– Det är också viktigt att de nya bostäderna blir billiga. Folk har inte miljontals kronor att satsa på sitt boende. Industrialisering kan underlätta genom mer effektiva metoder, sa han.

Bostadsministern fick medhåll av Peter Wågström, som ansåg att det är vad människor har råd att betala som i slutänden styr utvecklingen. Ytterligare processutveckling är därför av godo.

Arkitekt Tomas Alsmarker, vd för Nyrens Arkitektkontor, hävdade att det inte fanns någon motsättning mellan industriellt byggande och variation i det som byggs.

Bostadsministern ansåg att för att få extra fart på byggandet kan statligt stöd i vissa situationer vara positivt.

– Det finns redan en kraft på marknaden som inte måste ha stöd, sa Peter Eiksson.

Men han menade samtidigt att bostadsbristen kräver extra åtgärder.

– Boverket har fått i uppdrag att ta fram förslag som styr mot klimatanpassat byggande. Det utgår statligt stöd till dem som tar fram bostäder med billiga hyror. Det har gett resultat samtidigt som det driver mot ökat byggande i trä, sa han.

Lyssna på hela samtalet här: 

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53