Högre fart och stark spurt ett måste för digital omställning i Dalarna

När IVA:s projekt Smart industri anordnade ett seminarium i Ludvika i samarbete med Region Dalarna och Samarkand 2015 var stämningen tveeggad. Den ena var att näringslivet i Dalarna ännu inte riktigt har kommit ur startblocket när det gäller digitalisering. Den andra var att regionen fortfarande kan bli en vinnare, men då gäller det att alla gör sitt bästa på upploppet.

Den 5 september samlades ett femtiotal personer i Ludvika för att diskutera hur företagen i regionen ska kunna möte de utmaningar som en allt snabbare digitalisering skapar. Arrangör var IVA:s projekt Smart industri.

Förväntan inför mötet var stort, och diskussionen om vad digitalisering egentligen är och vad den kan komma att betyda gick hög redan innan det första föredraget hade börjat.

– Det har har vi väl pratat om i hundra år, vad mer finns det att säga, sa någon.

– Det som var aktuellt igår är inte längre giltigt, därför lär den här diskussionen fortsätta länge än, sa en annan.

Kommentarerna beskriver väl stämningen under mötet. Eller snarare stämningarna, bland både deltagare och föreläsare pratades det lika mycket om hotet mot företagens överlevnad som om framtidshopp för Dalarna.

Även perspektiven var olika. På plats fanns allt från ABB till enmansföretagare, lika väl som offentliga och privata aktörer.

Först ut bland föreläsarna var Lena Nyberg från ABB. Hon gav, utifrån det stora företagets horisont, sin syn på vad som driver digitaliseringen framåt.

– Det är exakt samma sak som har drivit affärer i alla tider. Enda skillnaden är att utmaningen idag är mer global och att kunderna ställer betydligt högre krav.

Enligt Lena Nyberg måste industrin nu flytta fokus från vad som är bäst för kunden till vad som är bäst för kundens kund.

– Dessutom måste vi gå från att sälja produkter till att börja ta betalt för de tjänster som våra produkter levererar.

En helt annan infallsvinkel på digitaliseringen hade Magnus Björkman, vd för Tension.

Han berättade om hur hans företag, som utvecklar spel och appar, nu hjälper industriföretag att göra industrijobb roligare.

– Om vi vill att unga ska söka sig till industrin måste vi få dem att tänka i samma banor som när de sitter hemma och spelar datorspel. Det har vi lyckats med på Stora Enso i Skutskär, genom att skapa en app som låter de olika skiftlagen tävla mot varandra i realtid har vi lyckats få dem mer engagerade i jobbet.

Gunilla Thorstensson från Tillväxtverket berättade under sitt föredrag om den strategi för nyindustrialisering som myndigheten ska ta fram på uppdrag av regeringen.

– Vi måste hjälpa de mindre företagen, som det är nu hänger de inte riktigt med i utvecklingen. De behöver både uppgradera sina affärsmodeller och ta ett strategiskt grepp om sin kompetensförsörjning.

Att brist på kompetens är digitaliseringens akilleshäl blev allt tydligare ju längre dagen gick.

– Det räcker inte att ett företag har några få anställda som är duktiga på digitalisering. Det behövs många, på alla företag, sa Anders Oksvold från Kansliet Digitala Dalarna.

Ett mer lokalt perspektiv på digitaliseringen hade Tommy Hafvsdalen från Dalarna Beyond Digitalization.

Och han var inte nådig.

– Sverige är inte med i digitaliseringsmatchen. Och det gäller inte minst Dalarna. Det måste vi först ödmjukt ta till oss och sedan se till att vi får upp farten. Och det är inte minst viktigt om vi ska kunna fortsätta leva och verka i Dalarna.

Han menade att alla nu måste inhämta kunskap, börja samarbeta och våga mer.

–Det här är inte längre en fråga som ska ligga på en enskild IT-ansvarig. Det är är en ledningsfråga av högsta prioritet. Dessutom måste vi se till att få med den yngre generationen i arbetet.

Under dagen fick deltagarna svara på ett antal frågor om vilka utmaningar som finns och vad som krävs för att vi ska komma vidare.

Oavsett hur frågeställningen löd var samstämmigheten stor. Enklast kan man sammanfatta alla svaren med att viljan finns men att det än så länge har varit lite dåligt med verkstad.

När Abbe Ronstad, från Region Dalarna, summerade dagen valde han att göra det men en lite humoristisk ansats.

– I Dalarna samarbetar vi gärna, men helst i grupper om en och en. Nu kan jag ändå se en tydlig önskan om mer samverkan även om det finns en stor spännvidd mellan stora och små företag. Tyvärr har många av de mindre företagen ännu inte kommit ur startblocken. Ska de vara med i matchen måste de se till att göra en fantastisk spurt.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49