Hollywood visar vägen för värmländska företag

Hollywood är förebilden för företagen i Värmland. Det amerikanska exemplet visar att man kan göra strålande affärer genom att samla resurser och talang på ett ställe och ha ett nära lokalt samarbete.

Hollywood är förebilden för företagen i Värmland. Det amerikanska exemplet visar att man kan göra strålande affärer genom att samla resurser och talang på ett ställe och ha ett nära lokalt samarbete.

I Värmland finns i dag tre stora företagskluster, The Paper Province(pappers- och massaindustri), Stål & Verkstad, och Compare (IT). Tillsammans samlar de drygt 300 företag med 30 000 anställda.

Dessutom samarbetar de med Karlstads universitet, kommuner, landsting och myndigheter.

- Samarbetet över gränserna på kort sikt inneburit att företagen i klustren har hittat nya kunder och marknader och därmed vuxit snabbare. På lång sikt har det gett ny kunskap och nya impulser, säger Staffan Bjurulf, projektledare på Region Värmland.

Liknelsen med Hollywood är inte hämtad ut luften. Den förekommer i rapporten ”Innovationer, regioner och kluster”, en utvärdering av 700 företag i 15 klusterorganisationer i Värmland, Dalarna och Gävleborg.

”Det pratas mycket om globaliseringen, men det komplicerade stötande och blötande som leder till innovationer sker i dagliga möten och täta förtroendeskapande nätverk”, skriver rapportförfattarna, Örjan Sölvell och Göran Lindqvist.

The Paper Province och Compare har sina rötter tretton år tillbaka i tiden.

- Vi började samarbeta för att rekrytera folk till regionen. Då var det ingen nämnde ordet ”kluster”, berättar Göran Österman, som leder IT-klustret Compare med över 100 medlemmar.

- Sedan kom nedgången 2008-2009 – då lärde vi oss att samarbeta på riktigt.

För sex år sedan utnämndes The Paper Province till ett av Europas mest innovativa kluster i en undersökning av mer än 2 100 europeiska kluster. I dag finns det värmländska klustret med på en topp 100-lista över världens bästa kluster.

- Grundförutsättningarna var bra. Pappersindustrin har lång tradition i Värmland, säger Maria Hollander, vd för The Paper Province.

- Klustret fanns ju redan på plats. Det gällde bara att se och utveckla det.

Rädslan för att blotta sig för mycket för de lokala konkurrenterna övergick snart till en insikt att samarbete kring marknadsföring, kompetensförsörjning, projektutveckling och regional tillväxt gynnade alla.

Satsningen på att skaffa nya kunder och marknader i Norge är ett typiskt exempel på när det lönar sig med samarbete.

- För ett par år sedan var det cirka fem av våra drygt 90 medlemsföretag som gjorde affärer i Norge. Idag är det minst 70, säger Göran Österman.

Ett annat exempel är finansieringen av tio professurer på Karlstad universitet. Regionen och universitetet betalar professorerna, näringslivet står för doktoranderna.

- Genom den här satsningen fick vi tillgång till akademisk forskning kring materialteknik, tillverkningsteknik, tjänstefiering och förnybar energi – och det är oerhört viktigt för våra företag, inte minst de mindre, säger JanErik Odhe, som samordnar de 87 medlemsföretagen i klustret Stål & Verkstad.

Inom The Paper Province har det skapats ett oberoende, kommersiellt FoU-center för att ta fram nya typer av pappersförpackningar och ett center för energieffektivisering inom pappers- och massaindustrin. Nu satsar Nordic Paper Bäckhammar, The Paper Province, SP och Vinnova sammanlagt åtta och en halv miljoner kronor på en testanläggning för att utvinna bioolja från alger vid Bäckhammars bruk.

Som ett kvitto på att satsningar är steg i rätt riktning har klustret fått en miljon kronor av Vinnova och Region Värmland för att ta fram en plan för en ny biobaserad samhällsekonomi, där skogsråvaran spelar en viktig roll.

- Det är den största och mest långsiktiga satsning vi har varit med om att göra hittills, säger Maria Hollander.

Exemplen ovan visar när klustren fungerar som bäst: vid projekt som ligger utanför de enskilda företagens kärnverksamhet (till exempel rekrytering, forskning och marknadsföring) och/eller där utfallet är osäkert (algodlingen, planer för strukturomställningar).

Klustren gynnar också små företag, som aldrig skulle ha råd att betala för marknadsföring i Norge, finansiera en professur eller satsa på egen FoU.

- De är de stora vinnarna på det här samarbetet, säger JanErik Odhe.

Finns det inte en risk att kontakterna mellan lokala konkurrenter blir för närgångna?

- Förr blev du nästan bannlyst om du som chef, säljare eller ingenjör gick från ett värmländskt pappersföretag till ett annat. Men genom The Paper Province blev det accepterat att den här typen av rotation kan ge nya impulser och idéer, säger Staffan Bjurulf.

Han talar om att ta sig förbi ”50-skyltarna”:

- Om man bara jobbar med att hitta kunder INOM bygden blir det konkurrens. Men om man samarbetar för att hitta nya kunder på en större marknad, då blir det fler affärsmöjligheter för alla.