Hur stödja digitalisering i Norrbotten från offentligt håll?

Svensk offentlig sektor bidrar till utveckling av digitaliseringen från Skåne i syd till Norrbotten i norr. Under ”Smart industri”-dagen i Luleå den 18 maj tog IVA tempen på vilka åtgärder som genomförs i just Norrbotten – och vilka ytterligare offentliginsatser som företagen vill se.

–      Jag ser kommun och landsting som en testarena. Här behöver man kunna testa och utvärdera sina produkter eller tjänster. Man behöver också ha referenskunder att visa upp och diskutera med när man ska ut på den internationella marknaden, sade Agneta Granström, regionråd i Region Norrbotten.

Granström och hennes kollegor strävar efter att sätta kraft bakom orden, och vill bland annat marknadsföra Norrbotten som testarena för tjänster och varor på temat ”aktivt och hälsosamt åldrande”. Regionen har nämligen utsetts till ”EU Reference Site” på just detta område, något som ska förvaltas i form av exempelvis utvecklade testmiljöer kring äldrehälsa och god livsmiljö. Inte minst gäller detta digitala lösningar, appar, smarta system och liknande.

Ett annat viktigt stödmedel från offentlig sektor lyftes av Per-Erik Andersson, strateg vid Region Norrbotten: upphandling.

–      Innovationsupphandling är en viktig del där vi kan utveckla nya produkter och tjänster till marknaden, där företagen kan vara med och utveckla och där offentlig sektor kan sänka sina kostnader, och vi blir den första referensstationen till exempel.

Andersson ville samtidigt se att myndigheter, regioner och kommuner utvecklar sitt kompetensutvecklingsarbete, ifråga om både utbildningsinsatser och utvecklingsinsatser. Ett problem utgörs samtidigt av Per-Erik Andersson av offentlig sektors balansgång mellan allmänt stödarbete och rent företagsspecifikt statsstöd.

–      För vi får inte gynna bara ett enskilt företag utan vi måste hitta ett sätt att utveckla företagen tillsammans, så att alla gynnas av det här. Och det här är ett jättesvårt problem; var går gränsen mellan de här två delarna?

Monica Bellgran, projektledare och sakkunnig vid Teknikföretagen samt professor i produktionsutveckling vid Mälardalens högskola, lyfte å sin sida koordinering som en viktig utmaning för att optimera stödinsatser för digitalisering från offentlig sektor.

–      Man kan idag se enormt många digitaliseringsinitiativ över hela landet. Utmaningen kan då vara det omvända: hur koordinerar vi? Hur skapar vi en bild över vad som är på gång, så inte alla organisationer knackar på dörren hos samma företag? frågade sig Bellgran.

Åsa Tjärnberg, vd IUC Norrbotten, gav ytterligare stöd för argumentet att samla och koordinera offentliga digitaliseringsfrämjande insatser.

–      Sedan ser vi den här utmaningen att vi behöver kraftsamla i den här regionen och fundera över hur vi nu ”krokar arm”, så att vi inte gör en massa lokala insatser eller små snuttar av insatser här och där, utan skapar en agenda och säger ”hit ska vi”!

Ett sådant initiativ har till stor del redan tagits av IUC i Norrbotten och Västerbotten, och organisationen hoppas nu få med sig fler aktörer i regionen, på både kommunal och regional nivå, på digitaliseringsresan.

Även Thomas Marklund, vd för digitaliserings- och visualiseringsföretaget Ditwin, som framför allt verkar i norra Sverige, tog upp informations- och informationsdelningsuppdraget hos myndigheter, kommuner och regioner.

–      Systemet kan framför allt hålla reda på, dela och samla information, och även göra en del av analysarbetet.

Rätt använt skulle kunskapen på detta sätt kunna ge fantastiska möjligheter.

–      Vi menar att man måste koppla informationen till produkten och utvecklingen av den, så man kan göra ännu bättre produkter baserat på den kunskap som man får. Och det här gör ju att man skapa andra typer av affärer också, inte bara sälja produkten som sådan, sade Marklund.

Exempel som Thomas Marklund tog upp inkluderade tydligare kundanpassning av existerande produkter, liksom försäljning av produktfunktioner per timme eller per lyft, med mera.

Utöver viss mild kritik och förslag till utveckling av stödsystemet tog även flera röster upp det svenska offentligsystemets många fördelar i att lyfta fram digitaliseringen.

–      Vi tycker att smart industri-strategin som regeringen har lagt är väldigt positiv. Nu har vi en strategi nationellt där man lyfter industrin som en viktig motor för Sverige. Vi pratar inte längre postindustriellt samhälle eller produktion som flyttar bort, sade Åsa Tjärnberg, vd IUC Norrbotten.

Robert Nyberg, projektledare vid Automation Region, såg även han till stor del positivt på svenska offentlig-privata digitaliseringssamarbeten.

–      Det känns som att vi har ett väldigt bra samarbete med olika typer av myndigheter i hela det här innovationssystemet, som VINNOVA; Tillväxtverket med fler. Men man kan samtidigt fråga sig hur många SME-företag som inte når in i de här klustren eller samverkansprojekten.

I mångt och mycket ser Robert Nyberg det som en kommunikationsfråga för den offentliga sektorn att lyckas ringa in ännu fler SME-företag som skulle behöva digitalisera.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84