I Småland finns viljan och förmågan att samarbeta

När IVA:s projekt Smart Industri kom till Småland gick stressade företagare man ur huse för att lära sig mer om digitalisering. En slutsats från dagen är att regionens styrka är viljan och förmågan att samarbeta. Problemet är att det är svårt att hitta personal som kan göra jobbet.

Vad är smart industri, och hur ligger svenska företag till med digitaliseringen?

Det var två frågor som ställdes när IVA:s projekt Smart Industri i samarbete med Automation Småland, Produktion2030 och Region Jönköpings län bjöd in till konferens.

En indikation om vad företagare i Småland anser kom direkt. Med hjälp av sina mobiltelefoner kunde de 100 personer som var på plats berätta att de tycker att svenska företag ligger väl framme inom området. Enigheten var dock inte total, närmare 30 procent av svarande hade en mer övervägande negativ syn.

På frågan om var företagen just nu har sitt fokus inom digitaliseringsområdet var tendensen än tydligare. Automation och effektivare interna processer är i topp medan möjligheten att skapa nya affärsmodeller hamnar långt ner på listan.

IVA:s projekt Smart Industri har under året arrangerat ett flertal konferenser om digitalisering. Den här gången var det dock inget eget arrangemang, istället fick man vara del av ett möte som Automation Småland arrangerar varje år. Dagen började med att deltagare fick en guidad tur på något av tre företag i närområdet. Efter lunch samlades sedan alla i företaget Axelents kombinerade idrotts- och konferenssal i Hillerstorp.

En av dem som var inbjuden att tala under dagen var Mikael Kraft från Siemens.

Han menade att vi med rätta kan tala om digitalisering som ett hot.

– Kodak och Facit är två talande exempel på vad som händer när man inte hänger med i tiden.

Det negativa anslaget till trots var hans egentliga budskap att den nya tekniken skapar enorma möjligheter.

– Vi måste inse att digitalisering inte är något som kommer - det är något som redan är här och förändringen syns nu i allt från idéutveckling till hur företag hanterar eftermarknaden.

Under sitt föredrag delade Mikael Kraft med sig av ett antal olika råd, men det var ett som han tryckte extra hårt på.

– Samla ihop all den data som skapas under alla steg. Gör det även om ni idag inte begriper vad ni ska göra med informationen. Tro mig; ni kommer att få användning för den förr eller senare. Hur ni använder er samlade databank kommer en dag att vara avgöra för hur framgångsrika ni blir.

Mikael Kraft talade även om tvillingar. Dock inte i mänsklig skepnad utan som produkter, där den ena är virtuell och den andra är fysisk.

– Genom att först skapa en digital tvilling av era framtida produkter kan ni få koll på allt ni vill och behöver veta innan ni startar upp produktionen. På så sätt blir ni betydligt mer effektiva.

På plats i Hillerstorp fanns även Björn Langbeck från Tillväxtverket. Ett av hans budskap var att talet en ny industri inte ska tolkas som att den gamla ska bort. Däremot måste verksamheten utvecklas.

– Fortfarande är var tredje anställd i Sverige beroende av industrin, det betyder att en miljon personer varje dag går till ett jobb som är i eller nära ett industriföretag. Men det finns utmaningar inför framtiden, några av dem är den allt snabbare digitaliseringen, behovet av hållbar verksamhet och tillgång till kompetent personal. Men även frågan om hur vi ska öka och behålla industrins innovationskraft.

Han menade att många företag idag har stora problem att klara kraven. Framförallt är det de mindre företagen som har svårt att hänga med i den höga förändringstakten.

– Det är ni som jobbar inom industrin som själva bär på lösningarna, men ni måste inse att ni inte klarar utmaningarna ensamma.

En syn som även regeringen delar, menade han.

– Därför satsar de nu 300 miljoner kronor, bland annat kommer företag att kunna få stöd för att undersöka hur robotar kan få en större plats i den egna verksamheten.

På en fråga till auditoriet om hur statliga satsningar ska genomföras för att få bäst effekt blev svaret att bidragen bör gå direkt till företag utan att passera någon mellanhand. En åsikt som dock inte delades av alla. Bland annat hävdade Rickard Skogsward från företaget Axelent att Automation Småland är ett bra exempel på initiativ som erbjuder företagare en bra hjälp.

Att kompetensbrist är en av de större utmaningarna för svensk industri är tydligt. Den långsiktig lösning är naturligtvis att utbilda fler. Men ska man vara ärlig är det inte riktigt så enkelt. Idag är det fler unga som vill vara med i tv-såpan Paradise Hotel än som söker sig till gymnasieskolans yrkesprogram.

Att det är svårt att fylla de utbildningsplatser som finns vittnade Smålands Tekniska skola om.

– Vi behöver hjälp av er företagare för kunna rekrytera elever, och inte minst att få ut budskapet att industrin inte är död. Dessutom måste unga få veta att dagens industri är helt annorlunda jämfört med tidigare.

Frida Andersson från Teknikföretagen hävdade att det är dags att tänka om när det gäller utbildning.

– Idag pratar vi bara om värdet av långa utbildningar men sannolikt är det lika viktigt att de anställda återkommande kan få korta utbildningar parallellt med att de jobbar.

Alla de som representerade kommuner och myndigheter kanske inte helt uppskattade svaret på frågan om vad företagarna anser om samarbetsviljan mellan dem och företagen. I bästa fall kan man tolka svaren som lite si så där.

Björn Langbeck från Tillväxtverket grinade lite illa när han hörde att företagarna helst vill runda myndigheterna. En felaktig tanke, menade han.

– Ni kan i inte längre nöja er med att samarbeta med varandra. Ska ni klara alla utmaningar måste ni hitta fler samarbetspartners, en möjlighet är att ni närmar er en science park eller universitet.

Även Carola Öberg, som är projektledare på science parken Innovation Runway, valde att sticka ut hakan genom att hävda att regionens omtalade samarbetsvilja mest av allt är en myt.

– Vår framgång drivs snarare av avund. Och det räcker inte längre, om vi ska överleva måste vi skapa nya tvärkulturella samarbetsformer.

En slutsats från flera av dagens diskussionspaneler var att framtiden är här. En annan att de som inte har kommit igång måste agera nu - i morgon kan det vara för sent.

Ett konstaterande som fick Frida Andersson, från Teknikföretagen, att utropa; herregud vad det här är spännande, och tänk att jag kommer att få uppleva förändringen.

Till sist kom Björn Langbeck från Tillväxtverket med en uppmaning.

– Var lite framfusiga när ni kontaktar oss. De pengar vi har fördelas inte jämt och rättvist över alla företag i landet. Därför måste vi räcka upp handen och säger att vi vill ha del av de stöd som finns.

Under pauserna i konferensen fanns det möjlighet för deltagarna att strosa runt i en mindre utställning där ett antal företag presenterade lösningar och produkter.

Varför är du här och vad har du fått ut av dagen?

Roger Lundin, Swerea IVF

Jag arbetar inom forskningsprogrammet Produktion2030, och i det perspektivet är det viktigt att få komma ut och möta företagare. Inte minst för att locka dem till våra teknik-workshopar, en satsning där vi bjuder in företag runt om i landet. Ibland kan det handla om att de företag som är med uppmanas att ta med sig produkter så diskuterar alla medverkande parter vilka förutsättningar det finns att utveckla produkten, inte minst om den passar för additiv tillverkning. Andra gånger tittar vi på tjänstefieringen, eller annat som företagarna själva efterfrågar.

Dagens konferens tycker jag visar att vi nu kliver in i en period där det är mindre snack och mer verkstad. Det är positivt!

 

Martina Hallgren, Trä- och möbelföretagen

Den bransch jag tillhör, som är trä- och möbelföretag, är underutvecklad när det gäller automatisering och digitalisering. Det gäller framförallt de mindre företagen som ofta har en hantverksmässig tillverkning. En förklaring är att robotar passar dåligt när man tillverkar produkter i korta serier och på kundorder.

Under dagen har jag fått en hel del inspiration från företag som har kommit en bit på väg. Förhoppningsvis kan jag senare förmedla en del av deras erfarenheter till mina medlemsföretag.

 

Peder Hallberg, DynaMate AB

Mitt företag har som slogan att vi ”utvecklar framtidens industri”. För att det ska bli verklighet måste vi vara med på den här typen av sammankomster för att förstå hur olika företagare tänker.

Dagen har varit spännande. Både det officiella programmet men även att få prata med andra som sliter med sin digitalisering. Det positiva är att jag ser hur mycket som händer. Och det gäller inte minst här i den här regionen. Det verkar som om det krylla av kluriga företagare i Småland, och de verkar ha förmågan att samarbeta med varandra.

Ett mer negativt intryck är att svenska företag verkar vara dåliga på att utnyttja sina resurser. Allt för mycket tid går förlorad för att vi inte har ordning och reda i verksamheten. Här måste många bli bättre, och det helst innan de börjar digitalisera sin verksamhet. Gör man inte det tar man ofta oordningen med in i den nya världen, och då blir inte satsningen lyckad.

 

Simon Söderblom, Elev på industritekniska programmet på Smålands Tekniska College

För mig är det inspirerade att vara här. Gillar att det verkar hända så mycket och att industriproduktionen blir allt mer avancerad. Men det var även kul att höra att politiker verkar ha fått upp ögonen för industrin.

Precis som flera på konferensen sa är det svårt att locka unga att söka sig till industrin. Det märker vi även på vår skola där många platser står tomma.

Min dröm är att bli konstruktör eller verktygsmakare. Digitaliseringen däremot vet jag inte så mycket om och jag tycker inte om tanken att allt ska vara automatiskt.  Jag gillar att göra saker med mina händer.

 

Anders Henriksson och Stefan Bengtsson, Bors Automation & Tool AB

Vi är här för att få bättre förstå vart digitaliseringståget är på väg, och vilka steg som vi måste ta för att hänga med. Det är en fråga som vi ofta sliter men hittills har våra kunder inte börjat efterfråga digitala lösningar. Därför ser vi att vi fortfarande har en del tid på oss att känna efter hur vindarna blåser.

Vårt stora problem just nu är att det är så svårt att hitta folk att anställa. En lösning är att ge jobb till personer med bristande egen kompetens sedan utbilda dem hos oss men det är ofta en allt för stor investering för vårt lilla företag.  Därför lockades vi av den tanken som en av talarna framförde att framtiden inte ligger i långa utbildningar. För oss skulle det fungera bra om vi hittade personer med en grundkompetens och som vi senare kontinuerligt kompletterar allt eftersom behoven ändras.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84