Ikea satsar cirkulärt

Möbelföretaget Ikea tillhör de svenska företag som tydligast tagit fasta på framtidens möjligheter kring cirkulär ekonomi. Även om Ikea bygger på stora försäljningsvolymer till kunderna försöker nu möbeljätten styra processer och kundbeteende mot ökad återanvändning och återvinning.
Ikea_1200px.jpg

I en intervju i Dagens Industri uttalar sig företagets Sverige-vd Håkan Svedman om hur Ikea länge prioriterat kostnadsmedvetenhet, bland annat genom sina "platta paket" sedan länge. Just genom denna fokusering har företaget också kommit in på hållbarhet och resurseffektivitet, eftersom det gifter ihop miljö- och lönsamhetstänkande.

Som en viktig komponent i sitt hållbarhetsarbete fokuserar Ikea på att bli energi- och resursoberoende. Bland annat sker det genom att de nyligen öppnat en vindpark i Glötesvålen i Härjedalen som producerar mer energi än vad Ikea förbrukar i hela Norden. De inkluderar även ett kunskapsöverföringselement i sitt arbete, då de visar för kunder hur enskilda produkter kan ge energieffektivisering eller minska vattenförbrukning.

En utmaning för konsumentproduktsföretag kan vara att affärsmodellerna från början bygger på ett "slit och släng"-koncept, men Ikea menar att de på sikt ska kunna skapa en situation där allt företaget görs ska kunna återvinnas eller återanvändas. För att uppmuntra till återanvändning ger Ikea sina medlemmar en fri annons på Blocket, för att man ska kunna sälja en produkt man tröttnat på till någon annan. I vissa butiker ska en begagnad soffa från kund kunna säljas på Ikeas fyndavdelning.

Ikea har därutöver utbildat personalen i hållbarhetsfrågor, för att de ska kunna ge svar på frågor från kunderna.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42