Industrins fortsatta kalkbehov

Frågan om industrins behov av ny kontra återanvänd kalk har ett tag debatterats på exempelvis Svenska Dagbladets debattsida. Där flera forskare föreslår fler satsningar på teknik för återvinning av kalk menar industrirepresentanter att det kan vara omöjligt att uppnå tillräcklig kvalitet på denna kalk för att använda den i exempelvis stålframställning.
Kalk_1200px.jpg

I en artikelserie på Svenska Dagbladets hemsida har frågan om industrins kalkbehov debatterats mellan nio forskare från KTH å ena sidan och ett antal representanter från stål- och gruvsektorn å den andra. Industrirepresentanterna menar att det inte finns många alternativ till nybruten ren kalksten för processer som stålframställning, där råvaran behöver ha hög kvalitet och behöver vara i rimligt avstånd från stålverket. Därför har företag sedan tidigare gjort anspråk på naturområden som på norra Gotland som det närmsta och enda alternativet som uppfyller dessa krav. Forskarna menar å sin sida att pengarna för industrisatsningarna på Gotland istället skulle kunna läggas på utveckling av processer för återvinning av tidigare använd kalk. Detta håller inte industrirepresentanterna med om – ny kalk av hög kvalitet behövs i exempelvis stålframställning, anför de.

Kalk är en viktig råvara som behövs i flera processer. Vad processerna har gemensamt är att kalk reagerar med andra komponenter och att produkterna som bildas kan återanvändas i större eller mindre grad. I cement- och betongtillverkning kan man använda restprodukter från exempelvis stålindustrin och få samma produkt med samma egenskaper som tidigare. Men återanvändning av kalk kräver att man ofta tillför mer kalk. I vattenreningsprocesser, där kalk används för neutralisering, ger det inte upphov till någon större slutprodukt som går att återanvända.

Det pågår projekt om hur man med hjälp av stålslagg från skrotbaserad industri kan ersätta den traditionella slaggen från masugnar för asfaltsbeläggning. Det skulle innebära ett tystare, mer hållbart och miljövänligare alternativ.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42