Inför Paris – Världens länder utlovar stora satsningar på grön energi

Inom kort inleds FNs internationella klimatmöte i Paris. Oavsett utgång står energifrågor i fokus. Vi ger en kort introduktion till förhandlingsläget och ger tips om fortsatt läsning.
shutterstock_291176852-1200px.jpg

Mer än hundra stats- och regeringschefer från hela världen, bland dem Stefan Löfvén och den svenska kungen, reser på måndag till Paris för att inleda FNs klimatmöte – som trots terrorattacker genomförs som planerat 30 november till 11 december. Den övergripande målsättningen med förhandlingarna är att enas om ett nytt avtal som ska hålla den globala temperaturökningen nära två grader. 

Helt avgörande för att nå målet är de klimatplaner som varje land i förväg har presenterat – dessa utfästelser kallas för INDC, Intended Nationally Determined Contributions. Utifrån de planer som hittills presenterats uppskattas den globala temperaturökningen att bli någonstans 2,7–3,7 grader, konstaterar World Resources Institute

Hur det än går med tvågradersmålet i Paris står energifrågor i fokus. FN har i sin genomgång av klimatplaner visat att satsningar på energieffektivisering och förnybar energi är de två områden som prioriteras. World Resources Institute hävdar i en analys att den förnyelsebara energin (inklusive kärnkraft) kommer att fördubblas till 2030 – från 8 900 TWh 2012 till 19 900 TWh 2030. Slutsatsen bygger på de klimatplaner som presenterats av EU, USA, Kina, Brasilien, Indien, Indonesien, Japan och Mexiko – länder  som tillsammans står för 65 procent av världens primära energibehov (totalt omfattar de länder som deltar i klimatförhandlingarna 90 procent av dagens globala utsläpp).

Om alla utfästelser verkligen genomförs skulle det i grunden stöpa om den globala energisektorn, skriver International Energy Agency, IEA, i sin specialrapport inför Paris-mötet. Men det kommer att kräva oerhört stora investeringar – motsvarande 13 500 miljarder dollar mellan 2015 och 2030 eller i genomsnitt 840 miljarder dollar per år.  

 

Länktips – Inför Paris

Enligt Word Resources Institute handlar COP 21 om tre frågor: (1) att skapa globala mål om minskade utsläpp och klimatanpassning, som (2) dels ska vara transparenta och (3) dels ska följas upp och successivt skärpas med jämna mellanrum. 

En tvåminuters-video från CNN ger en mycket kort introduktion till Paris-mötet. Vattenfall har publicerat en COP 21-crash course på sin hemsida. En överskådlig guide till COP 21, inklusive nyckelfrågor, olika parters ståndpunkter och en ordlista, hittar du hos tankesmedjan Fores.

Officiell information om COP 21 finns dels hos FNs klimatpanel UNFCCC dels hos den franska arrangören.

Den svenska regeringens ståndpunkt och strategi hittar du via regeringskansliets COP 21-portal och på miljödepartementets blogg.

 

Länktips – I Paris: axplock av seminarier

Vid sidan av de formella förhandlingarna arrangeras en lång rad seminarier för forskare, NGO:er, företag och civilsamhälle. En del har direkt bäring på elsystemet. 

Vattenfalls vd Magnus Hall är en av dem som medverkar vid Sustainable Innovation Forum, det största sidoarrangemanget för näringslivet.

Under seminarieserien Open for business diskuteras USA:s elsystem och det arbete som pågår för att klara landets klimatåtaganden inom den så kallade Clean Power Plan.

Nordiska ministerrådets seminarier pågår under hela klimatmötet. Bland annat en presentation av hur samarbetet inom den nordiska elmarknaden bidrar till att nå klimatmål.

Även EU arrangerar seminarier, där man bland annat kommer att diskutera hur ett elsystemet med ökande andel förnybar energi ändå kan erbjuda säker tillgång på el. 

Vissa seminarier sänds via nätet, information hittar du exempelvis i FNs app Negotiator

Länktips – Efter Paris

Konsekvenserna av Paris-mötet kommer att diskuteras på många håll efteråt. Bland annat på IVA i ett frukostmöte arrangerat av IVL där svenska klimatförhandlaren Anna Lindstedt medverkar. 

I början på 2016 arrangerar Naturvårdsverket ett seminarium där företrädare för Energikommissionen och Energimyndigheten diskuterar framtidens energiförsörjning.

Och i Bryssel diskuteras följderna för EU:s gemensamma energipolitik.