Infrastruktur – en branschrapport

Nu kommer analyserna och slutsatserna från IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft också i branschvisa sammanställningar, för branscherna insatsvaror, infrastruktur, kapital- och sällanköpsvaror, konsumentprodukter samt livsmedel. Denna rapport avser infrastrukturbranschen.
RASK-Branschrapport-Infrastruktur-1200px.jpg

IVAs rapport Infrastruktur – en branschrapport

I rapporten ingår såväl den grundläggande lägesbeskrivningen och framtidsanalysen för branschen som flödeskartläggning av betongflödet och därmed förknippade förslag till affärsmodeller. Dessutom föreslås ett antal policyåtgärder inför framtiden, och branschen lägger fram sin vision för ökad resurseffektivitet inför framtiden. Mycket återstår att göra, men denna rapport ger några förslag till hur resurseffektiviteten kan öka inför framtiden. 


Läs Online  Ladda ner PDF

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42