Initiativ för att minska matsvinn

Matsvinn är ett enormt problem världen över, och måste bekämpas om vi ska kunna ta tillvara på matens värde. Den svenska livsmedelshanteringen står till exempel för cirka 50 procent av vår totala övergödning och 20-25 procent av vår totala klimatpåverkan.
Matrester_1200px.jpg

Inom ramen för IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi arbetar för närvarande en arbetsgrupp för livsmedel med ett konkret förslag till ny standard för att mäta matavfall och matsvinn.

Att matsvinn är ett stort problem för den framtida resurseffektiviteten råder det ingen tvekan om, och många aktörer arbetar med frågan. I Sverige har Bergendahls Food, som bland annat står bakom kedjan City Gross, lyckats minska sitt matsvinn med 16 procent. Den största investeringen, som också gett den största hållbarhetseffekten, har varit införandet av så kallad "skinpack" för kött, det vill säga åtsmitande plastöverdrag som bevarar köttet längre.

Även befolkningen i stort verkar benägna att ändra sin livsmedelskonsumtion för ökad resurseffektivitet, åtminstone att döma av exempelvis Origo Groups och Svenska Äggs undersökning. Genom denna tog man nämligen reda på om svenskarna är beredda att äta mer hönskött, inte minst för att minska matsvinnet. Hela 67 procent av svenskarna visade sig redan äta, eller kan tänka sig att äta, hönskött. Idag går alltför många höns till destruering, eller kommer inte till nytta högre upp i värdekedjan.

Ett forskningsprojekt hos Chalmers har fått pengar från VINNOVA för att leverera en nulägesanalys av pågående initiativ för att rädda överskottsmat från butiker, ta fram ett affärsmodellupplägg för restauranger som vill laga mat av överskottsmat från butiker samt upplägg för gemensamma logistiklösningar mellan restauranger och butiker. En av huvudmännen är kocken Paul Svensson, en annan Kristina Liljestrand, teknologie doktor i logistik vid Chalmers Industriteknik.

Även ifråga om matförpackningarna sker mycket forskning och innovation dessa dagar. Det globala återvinningsföretaget Terracycle lanserar till våren 2019 en sorts cirkulär matshopping under namnet "Loop". Genom Loop ska matvaror levereras direkt hem till kunderna i förpackningar som när innehållet använts ska sparas, rengöras och återanvändas. De tomma förpackningarna skickas sedan tillbaka via Loops pickup-tjänst. För att kunderna ska förmås att spara förpackningarna får de betala en depositionsavgift för dem. Loop kommer tills vidare att testas i Frankrike och nordöstra USA. När tjänsten kommer till Sverige är ännu oklart, men Terracycle har redan verksamhet i Sverige.