Framtidens värdekedjor och riskvilligt kapital - en delrapport

IVAs projekt Innovation i skogsnäringen belyser i sin första delrapport, Framtidens värdekedjor och riskvilligt kapital, utvecklingsmöjligheten i svensk skogsnäring med utgångpunkt i värdekedjor som möjliggörare för nya innovativa produkter och tjänster.
201706-IVA-Innovation-i-skogsnäringen-Framtidens-värdekedjor-1200px.jpg

För att svensk skogsnäring ska fortsätta vara en framtidsbransch, med dagens starka megatrender såsom globalisering, digitalisering och urbanisering i åtanke, måste svensk skogsnäring, politiker och forskare utmana det traditionella sättet att se på skogsnäringen. I rapporten diskuteras också vikten av ledarskap för innovation och intervjuer genomfördes med sex VD:ar i stora skogsföretag för att ta del av deras syn på innovationsdrivande ledarskap. 

Läs mer om projektet Innovation i skogsnäringen

 

Läs Online  Ladda ned

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31