Innovationer, entreprenörskap och tillväxt

Innovation – förnyelse – är avgörande för att möta de stora utmaningar som världen står inför: global uppvärmning, energibrist, åldrande befolkning, hälsoproblem, säkerhetsrisker med mera. Innovation är också grundläggande för hållbar tillväxt och välfärd och för att ett lands eller en regions näringsliv och ekonomi ska klara sig väl i den globala konkurrensen.

Teknisk utveckling i bred mening betyder mycket mer för tillväxten än ökade resursinsatser. Det som på lång sikt skapar tillväxt och välstånd är ökad produktivitet, att man kan producera mer med de resurser som finns. Att producera ”mer” betyder inte enbart, eller ens huvudsakligen, att producera mer av befintliga produkter. Tillväxten skapar utrymme för nya varor och tjänster, såväl privata som offentliga. Hela ekonomins innehåll förändras.


Läs rapporten  Ladda ner PDF