Innovationskraft Sverige: Hur skapar vi tillväxt i Jämtland?

Drygt 170 deltagare var på plats i Östersund den 19 april vid Innovationskraft Sverige – tillväxt och utveckling i Jämtlands län. Möt fem av dem här.

Anna Godevärn, styrelseordf Z-Group, organisation inom tillverkningsindustrin i Jämtlands län:

”En utmaning är att många industriföretag i regionen är legotillverkare och underleverantörer, det gör dem mer sårbara än om de skulle ha en egen produkt. Jag vet att flera företag håller på och tar fram egna produkter och det tror jag kan leda till något riktigt bra.

Vi har nyligen gått med i nätverket IUC, en konkret effekt av det blev att vi fått så kallade innovationscheckar, till att börja med tre stycken på 100 000 kronor vardera som vi ska dela ut. För det lilla företaget ger det möjlighet att komma igång med nya innovationer.”


Ronny Eriksson, samhällslärare på John Bauer-gymnasiet:

”Jag tror att samarbete mellan studenter och näringsliv är viktigt. Gymnasiet har ett treårigt samarbete med Peak Innovation. De har varit på skolan och föreläst om entreprenörskap och innovationer. Mina elever på medie- och estetprogrammen har skapat ett koncept för regionen som de kallar ”Inspired by lights” och ställer ut bilder här i dag. Eleverna älskar det. Att få jobba med verkliga saker, utmaningar kopplade till verkligheten, är riktigt bra undervisning.”

Therese Sjölundh, vd för Åre Destination:

”Turismen är basnäringen i regionen och det kommer den att fortsätta vara. Vår pitch är ”Åre Året runt”. Det ska vara lika naturligt att besöka Åre på sommaren som på vintern. Målet är att näringslivet i Åre-dalen ska omsätta tre miljarder kronor om sju år (en ökning med cirka 50 procent, reds anm). Det är främst de utländska gästerna som kommer att stå för ökningen. I dag kommer en fjärdedel av våra gäster från andra länder, främst från Norge. För att nå dit handlar det om att bygga ut infrastrukturen och göra investeringar för att byn ska bli än mer attraktiv. Men också om att paketera vårt erbjudande. Det är som att vi inte riktigt förstått att man kan sälja våra ljusa sommarnätter.”

Robert Åström, grundare av IT-bolaget Unazera:

”Vårt företag finns i Åre. Naturen och kärleken förde mig hit. På den positiva sidan är Åre är en naturlig mötesplats, det är lätt att få folk hit på möten eftersom de vill hit och åka skidor. Men det finns utmaningar också. Det är svårt att hitta finansiering härifrån, speciellt när det handlar om IT. Turism- och produktionsföretag har lättare. Jag tror att vi företagare måste marknadsföra Jämtland gemensamt, uppvakta investerare. Det behövs för i dag vet de ingenting om regionen.

Sedan tror jag att man måste tänka på att ”speed is safety”, något jag lärt mig från att ha arbetat i Asien, och speciellt i Indien. Ett företags inkubationstid får inte vara längre än tre månader – blir det längre tappar man initiativet.”

Britt Bohlin, landshövding i Jämtlands län:

”Det är så mycket stuns här i dag och det är min bild av Jämtland också, sedan jag flyttade hit för fem år sedan har jag märkt att det finns mycket entusiasm och en positiv inställning här. Det är kul att vara och det känns som att jag har fått en bekräftelse på att det rullar på ganska bra. En förklaring är Vinnova-projektet ”Peak Innovation”, en samverkan mellan näringslivet, akademin, offentligheten och idrotten. Det har lett till många nya företag och etableringar. Vi är duktiga även på andra saker än turism. Vi har en fantastisk skogsnäring men behöver gå längre i förädlingskedjan. Vi har distansoberoende tjänster som kan utvecklas mer. I höstas invigdes en ny myndighet, Statens servicecenter, som sköter ekonomitjänster med mera till andra myndigheter. Det skulle kunna bli fler liknande sådana verksamheter, och även privata företag.

Vindkraftsföretagen behöver anställa mycket folk. Enligt planerna ska det byggas ut vindkraft på 10 TWh fram till 2020 här i regionen. Det motsvarar hälften av det nationella målet. För att klara det har vi Hjalmar Strömerskolan i Strömsund, som utbildar bland annat vindkraftstekniker.”