Innovationskraft Sverige: Virtuell förslagslåda i molnet

Den 19 april är Innovationskraft Sverige i Östersund för en kraftsamling kring innovation i Jämtlands län. Tills dess får du hålla tillgodo med ett exempel på vad som händer redan idag.

Hur många bra idéer har inte fastnat i överfulla inkorgar i mejlprogram eller skrivits upp på post-it lappar och slarvats bort? Nu har Idea2Innovation i Åre tagit fram ett system för att hålla reda på, hantera och utveckla idéer till nya produkter och tjänster.

Tjänsten heter Wide och används för att för att samla in, utvärdera och utveckla idéer. Allt ligger på en central server, precis som Facebook och andra sociala medier.

Målet är att fånga upp alla de där idéerna som ofta slarvas bort på vägen genom företagens organisationer.

- Det finns en stor innovationskraft inom företagen. Många medarbetare sitter med konkreta idéer på förbättringar av verksamheten, säger Jakob Lindvall, vd för Idea2Innovation, som tagit fram Wide.

- Men i många företag saknas det en struktur och rutiner för ta hand om idéerna, analysera dem och utveckla dem.

Wide baserar sig på idékort, ett slags formulär, där allt från medarbetare, kunder, samarbetspartner och andra intressenter kan lämna sin idé. De kategoriseras och kan sedan diskuteras, kompletteras, formuleras om och utvecklas gemensamt eller i mindre grupper.

Företag som köper tjänsten får den anpassad efter den egna organisationen och andra önskemål (till exempel vilka som ska delta).

- Vi har helt enkelt parat den gamla förslagslådan med facebooklogik och utvecklat en tjänst som är enkel och roligt att använda, säger Jakob Lindvall.

Just enkelheten är det som skiljer Wide från utländska konkurrenter, enligt Jakob Lindvall:

- Vi har studerat liknande tjänster i USA, men de är ofta komplicerade och svåra att använda. Man ska inte behöva ha en examen i raketforskning för att jobba med idéer i ett gemensamt forum på nätet.

Jakob Lindvall och hans fru Åse Angland Lindvall är medgrundare och delägare av Idea2Innovation. Jakob har tidigare varit vd på Norrköping Science Park och Åse arbetade tidigare som produktchef på SMHI. Där hade hon bland annat ansvar för att ta fram nya idéer:

- Vi hade flera kontor där det fanns många duktiga medarbetare med bra idéer. Trots det var de nästan omöjligt att kontinuerligt samla upp idéerna och tillsammans utveckla nya produkter och tjänster.

- Det saknades en öppen process som engagerade, skapade delaktighet och uppmuntrade till gränsöverskridande samarbeten. Det var svårt att få en överblick och ett kontinuerligt engagemang under hela året.

Åse Angland-Lindvall och Jakob Lindvall började skissa på en ”virtuell idélåda”. Tanken var att utgå från hur sociala media som Facebook och Google+ fungerar och anpassa det till en specifik process: hantering av idéer.
I dag finns redan projektprogram, som till exempel Yammer och Basecamp.

Behövs det ännu en plattform av den här typen?

- Vår tjänst hanterar den process som sker INNAN en idé blir ett projekt, säger Jakob Lindvall.
Bland Idea2Innovations kunder finns i dag världens största tillverkare av filter, Camfil, Ski Star, Skogstekniska klustret, Åre Destination, som arbetar med att utveckla turismen i Åre, landstingen i Norrbotten och Västerbotten och Örebro Science Park.

Jakob Lindvall:

- Camfill har utvecklingskontor över hela världen. Med hjälp av Wide kan företaget samla, förvara och hantera alla idéer på samma ställe, samtidigt som de kan nås, kommenteras och bearbetas av alla som är inloggade i systemet, oavsett var de befinner sig i världen.

De flesta företag som använder Wide har det för internt bruk. Några kopplar på leverantörer och kunder. Åre Destination har tagit brukandet ett steg längre:

- Förutom att organisationen plockar in idéer från alla sina 240 medlemmarna i systemet, är även gästerna välkomna att delta med förslag på förbättringar. Åre Destination använder Wide som ett verktyg för ”crowdsourcing” (en metod för att försök lösa problem genom ett samarbete mellan många parter, ofta genom sociala medier, red.anm).
McKinsey Global Institute, en forskningsgren av den globala affärskonsultföretaget, publicerade förra året en rapport som säger att användandet av sociala media i företag kan öka kommunikationen och produktiviteten i bolagen och skapa ett mervärde på minst 900 miljarder dollar i den amerikanska ekonomin.


Men det finns en viktig begränsning med Wide och andra liknande plattformar: det är trots allt bara program. Idéer kommer från människor.


- Vi erbjuder en tjänst och en väg för idéerna att färdas genom organisationen, säger Jakob Lindvall, men för att de ska födas krävs ett konstruktivt och öppet ledarskap och en företagskultur som bejakar innovation. Det kan man inte skapa algoritmer för.

{Facts box}