Innovativa miljöer en väg till globala marknader

Innovativa miljöer där stora och små företag samverkar och där det finns universitet lockar företag som vill växa. Men det offentliga stödsystemet för innovationer är fragmenterat.

Nyttan och nödvändigheten av innovativa företagsmiljöer var fokus för ett av IVAs seminarier i Almedalen.

– Det krävs en kritisk massa av människor, små och stora företag och universitet för att det ska bli en innovativ miljö, sa Johan Carlstedt, projektledare för IVA-projektet Attraktionskraft för hållbar utveckling.

Magnus Lundin, vd för Sisp, branschorganisationen för Sveriges inkubatorer och Science Parks, ansåg att det finns bra forskning i Sverige, men att vi är sämre på att utveckla innovativa miljöer.

– Ett stort problem är att innovationsstödsystemet är fragmenterat. Satsningarna borde var betydligt mer långsiktiga, sa han.

Satsa på marknadsområden och inte bara på forskningsområden, var ett av hans recept till förbättring.

Jennie Nilsson (S) är ordförande för riksdagens näringsutskott. Hon höll inte med om att mängden aktörer i innovationssystemet är ett problem.

– Men vi måste hitta en form för övergripande nationell styrning. Alla måste veta mot vilket mål man jobbar, sa hon.

Hon påpekade att regeringens innovationsråd har en viktig roll att fylla och att näringsutskottet har lyft upp innovations- respektive funktionsupphandling på bordet.

Innovation är emellertid mer än att något helt nytt vänder upp och ner på en bransch. Det framhöll Gunilla Saltin, affärsområdeschef Södra Cell.

– Vi är duktiga på att ta de små stegen. Numera är vi exempelvis nettoleverantörer av energi och går från tidningspapper till mjukpapper. Men att ställa om till något helt nytt från det man vet fungerar och ger vinst är svårt, sa hon.


BilderMagnus Lundin, vd SISP och Johan Carlstedt, projektledare IVA, Gunilla Saltin, affärsområdeschef Södra Cell, Jennie Nilsson, (S) ordförande riksdagens näringsutskott

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84