Innovativa miljöer för ökad attraktionsrkraft

Innovativa miljöer är en av nycklarna till att öka Sveriges attraktionskraft. Vad krävs för att utveckla dem i en allt hårdare global konkurrens?
innovativa-miljoer.jpg

I rapporten står innovativa miljöer i fokus. Den tar upp deras betydelse för en regions attraktionskraft och hur miljöerna kan utvecklas. Här redovisas också resultatet av de fyra spetspiloter projektet genomfört och vars syfte är att utveckla och pröva en metod för att driva på utvecklingen inom ett spetsområde.


Läs online  Ladda ner PDF

 

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84