Insatsvaror – en branschrapport

Söndag 29 maj 2016

RASK-Branschrapport-Insatsvaror-1200px.jpg

Nu kommer analyserna och slutsatserna från IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft också i branschvisa sammanställningar, för branscherna insatsvaror, infrastruktur, kapital- och sällanköpsvaror, konsumentprodukter samt livsmedel. Denna rapport avser branschen för insatsvaror.

IVAs rapport Insatsvaror – en branschrapport

I rapporten ingår såväl den grundläggande lägesbeskrivningen och framtidsanalysen för branschen som flödeskartläggning av bioråvaruflödet och därmed förknippade förslag till affärsmodeller. Dessutom föreslås ett antal policyåtgärder inför framtiden, och branschen lägger fram sin vision för ökad resurseffektivitet inför framtiden. Mycket återstår att göra, men denna rapport ger några förslag till hur resurseffektiviteten kan öka inför framtiden. 


Läs Online  Ladda ner PDF