Inspirerande möten med IVAs ungdomspanel

Sedan 2021 utgör IVAs ungdomspanel en viktig del av akademiens arbete, då de genom betydande bidrag lyfter fram perspektiv från Sveriges yngre generation. Under deras första fysiska träff i Stockholm fick panelen besöka IVA, ta del av en guidad tur på Tekniska museet och en möjlighet att framtidsspana under en lunch med Christer Fuglesang.

Morgonen den 17 juni samlades åtta förväntansfulla ungdomar från olika delar av Sverige utanför Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, där de möttes för en dag präglad av diskussion, naturvetenskap och framtidsvisioner.

IVAs ungdomspanel samlar samhällsengagerade ungdomar i åldern 13-16 år från hela Sverige. Sedan ungdomspanelen introducerades har de fungerat som en referensgrupp för flera av IVAs projekt. Däribland Generation Ekvation, som utreder frågan om naturvetenskapligt intresse bland grundskoleelever i Sverige. Deras diskussioner om samhällsutmaningar och naturvetenskap togs vidare till besöket på IVA, där ungdomarna fick möjlighet att lyssna till flera pågående projekt och komma med sina synpunkter.

Projektledarna för de projekt som presenterades; Entreprenörskapsakademien, Tekniksprånget och Junior Academy, imponerades av deras reflektioner och idéer. Likaså gjorde IVA-ledamoten Christer Fuglesang, som fick samtala med ungdomarna under en lunch i Bankettsalen.

- Ungdomspanelen bidrar med viktiga perspektiv på IVAs verksamhet. Tillsammans med dem kan vi bolla framtidsutmaningar och ta del av deras klokskap, berättar Helena Gyrulf, verksamhetschef Tekniksprånget.

Under eftermiddagen väntade ett besök på Tekniska museet, där panelen fick ta del av utställningen Zero City – en spännande vision om framtidens urbana städer med minimala koldioxidutsläpp.

Kontaktinformation

Emelie Nord
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 55