Internationalisering av små och medelstora företag

Växande företag kommer att i allt större utsträckning bli internationella. Detta innebär export av varor och tjänster samt i många fall även etablering utomlands. Oavsett vilken väg företaget väljer gäller tre förutsättningar för att skapa internationell konkurrenskraft: kunskap, kontakter och kapital.

Arbetsgruppen Internationalisering och omvärldsbevakning har arbetat fram förslag för att stödja små och medelstora företags (SME) internationalisering inom tre områden.


Läs förslagen  Ladda ner PDF