Internationalisering viktigt för ny minister

Fler utbildningsplatser och internationalisering var några av de frågor som Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, tog upp när hon i går, på IVA, gjorde sitt första offentliga framträdande i sin nya roll. 
Hellmark-Knutsson-Helene-2.jpg

Helene Hellmark Knutsson poängterade att utbildning är en av de faktorer som skapar nya jobb.

– Därför behövs fler platser på universitet och högskolor, sa hon.

Hon önskade större offentliga satsningar på forskning, samtidigt som hon berömde den förra regeringens insatser på just forskningsområdet.

Mer av internationellt tänkande inom den högre utbildningen hörde också till det som kan höja kvaliteten. Perspektivet ska vara både globalt och lokalt.

Uppföljning och utvärdering var andra nyckelord för den nya ministern som även ansåg att det är väsentligt att ta tillvara och sprida goda exempel inom högskolevärlden.


Se seminariet i sin helhet