"Ett IVA" i fokus för Näringslivsrådet

Vi har lämnat 2022 bakom oss. I en intervju med Näringslivsrådets styrelseordförande Magdalena Gerger berättar hon om vad hon tar med sig från det gångna året, och vad som blir fokus för 2023.
Magdalena Gerger foto webb.jpg

- IVAs Näringslivsråd välkomnade 38 nya medlemsföretag 2022, så nu har vi fler än 250 företag med. Det visar på att vårt arbete är värdefullt och att det finns en vilja att engagera sig. Det måste vi ta vara på. Vi ser att fler än hälften av medlemsföretagen har minst en person som är aktiv även i ett av våra medlemsnätverk. Det tycker vi är fantastiskt!

Under året samlades styrelsen tillsammans med företrädare för akademi och kansli för att planera riktningen framåt, vilket hon ser som viktigt i arbetet för att skapa ”ett IVA” och ännu mer medlemsnytta.

- Vi kraftsamlade i form av en planeringsdag där vi lyfte blicken och jobbade med utvärdering av Näringslivsrådets verksamhet, för att sätta riktningen framåt. Jag är tacksam och stolt över det samarbetet och resultatet.

En specifik nätverksträff som Magdalena Gerger vill lyfta fram är ett studiebesök med nätverket CTO (teknikchefer) Round Table som genomfördes hos Atlas Copco för att sätta luppen på teknikskiften som både industrin och samhället står med.

- Där konstaterades det att Sveriges näringsliv har kommit långt med exempelvis användningen av 5G och anslutning i industriprocesser – bland annat genom att jobba i partnerskap och standardiserat med både utveckling och intraprenörskap. Studiebesöket skapade ett värdefullt erfarenhetsutbyte och det är ett viktigt syfte med våra nätverk.

Vad kommer vara Näringslivsrådets största fokus under 2023?

- Vi har länge önskat ännu fler entreprenörsmedlemmar i IVAs Näringslivsråd och nu ser vi att den delen växer. Det är vi glada över, eftersom de står för en så viktig del av näringslivet. Vi hoppas att vi genom bra innehåll och tydlig kommunikation för alla medlemmar kan visa värdet av ett medlemskap och därmed också inspirera fler företag att bli medlemmar.

Vad är styrelsens viktigaste uppgift?

- Vi kommer fortsätta att sträva efter att visionen ”Teknologi i mänsklighetens tjänst” ska genomsyra alla våra aktiviteter och att sträva mot ”ett IVA”. Vi kommer att lägga fokus på att fortsätta öka engagemanget inom de olika nätverken och på så sätt optimera nyttan och värdet av medlemskapet i NR. För att lyckas med det behöver vi som styrelse ha en inlyssnande roll mot nätverken samtidigt som vi lyfter blicken för att se relevant innehåll i IVAs övriga verksamhet.

Näringslivsrådet styrelse 2023

Magdalena Gerger, ordförande, Styrelsearbetare
Jenny Larsson, vice ordförande, Schneider Electric
Ulrika Dellby, Entreprenör och styrelsearbetare
Mohammed Homman, Vironova
Gunilla von Platen, Entreprenör
Niklas Jonsson, Norrlandsfonden, IVA Nord 
Ödgärd Andersson, IVA Väst, Zenseact
Roger Berg, IVA Syd, Saab Kockums

Adjungerad ledamot

Lars Lindblom, Samarkand

Sittande styrelse valdes av Näringslivsrådets årsmöte den 24 november 2022.

Näringslivsrådet säkrar IVAs förankring i näringslivet och är en viktig del av IVA. Här ingår cirka 250 företag och organisationer från industri- och tjänstesektorn. Både privata och offentliga verksamheter är engagerade.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet Aktuellt från IVA skickas varannan tisdag (udda veckor) och ger dig senaste nytt om vad som händer på IVA - och inbjudningar till alla våra evenemang.

Integritetspolicy