Intraprenörer skapar värde för kunderna och företaget

Ledningsmodellen Rendanheyi bryter ner den traditionella, hierarkiska företagsformen till mindre självständiga enheter i form av ”mikroföretag” som sätter ambitiösa mål och arbetar med kunden i centrum. Detta arbetssätt leder till mycket konkurrenskraftiga, innovativa och entreprenöriella företag. Det menar Zhang Ruimin, grundare av Haier Group och Rendanheyi.
Rendanheyi .jpg

IVAs Entreprenörskapsakademi lyfter fram olika sätt att arbeta med intraprenörskap, och vid ett nyligen genomfört webbinarium presenterades den internationellt kända managementmodellen Rendanheyi.

Företag har drivits på ungefär samma sätt de senaste 100 åren, och de traditionella ledarskapsmodellerna har varit baserade på en byråkratisk och hierarkisk företagsform med anställda, mellanchefer och ledning. De anställda lyder order och har minimal kontakt med kunderna. Men i dagens snabbrörliga samhälle förändras förutsättningarna oerhört snabbt, och därför krävs nya sätt att leda företag.

När entreprenörerna blir företaget

Zhang Ruimin tog över det kinesiska vitvarubolaget Haier i mitten på 80-talet, och då genomfördes en radikal förändring. Vissa mellanchefer omplacerades eller avskedades, och övriga medarbetare uppmanades att starta upp – eller ingå i - mindre självstyrande företag med eget ansvar gentemot kunderna.

 • Entreprenörskap är inte bara för entreprenörer, det kan införlivas i alla typer av företag och maximera värdet för både medarbetare, kunder och företaget, sa Ruimin.

Dessa mikroföretag samarbetade i sin tur i ekosystem som inkluderade både andra mikroföretag inom Haier och externa företag. Det gemensamma målet för alla parter i ekosystemet var kunden, och att leverera produkter och lösningar som fyllde ett visst kundbehov. Företag inom tillverkning, service, support och mjukvara hjälptes åt för att skapa så mycket värde som möjligt för kunderna. På detta sätt utvecklades produkterna oavbrutet och det ledde till nöjda och lojala kunder – och en rejäl vinstökning för Haier.

Det nya arbetssättet som kallas Rendanheyi blev mycket framgångsrikt och har fått stort internationellt genomslag. Modellen baseras på tre grundläggande principer:

 • Noll avstånd till kunden/användaren.
 • Anställda som entreprenörer och partners i bolaget.
 • Distribution av skapat affärsvärde till samtliga som är involverade i arbetet.

Läs mer om Zhang Ruimin och hans filosofi här.  Zhang Ruimin - Thinkers50

Börja i mindre skala

Det är ofta en kris eller stor förändring som gör det nödvändigt att förändra företags arbetssätt. Det kan exempelvis vara en pandemi, eller en ny konkurrent som tar marknadsandelar.

Dr. Annika Steiber https://www.menlo.edu/academics/centers-of-study/rendanheyi-center/ är direktör för Rendanheyi Silicon Valley Center i USA. Hon menar att det finns fem steg som en organisation kan ta för att arbeta enligt Rendanheyi-modellen:

 • Sätt nya visionära mål.
 • Förvandla anställda till självständiga entreprenörer.
 • Låt de självständiga entreprenörerna få utökat beslutsfattande och möjlighet att bilda mikroföretag inom företaget.
 • Arbeta med principen ”noll distans” till kunden.
 • Uppmuntra mikroföretagen att samarbeta i ekosystem med det gemensamma målet att skapa värde för kunden.
 • Arbeta långsiktigt - resan har ingen definitivt slut.

Det här kan låta enkelt, men för de flesta företag är det en komplicerad process att genomföra en sådan förändring. Att börja med ett test i mindre skala i företaget kan vara ett första steg. Om detta blir lyckat kan man sedan införa konceptet i större skala, sa Dr. Steiber.

Rendanheyi i praktiken

GE Appliances Kitchen Appliances, Refrigerators, Dishwashers | GE Appliances har genomgått de första två stegen, och arbetar nu med att skapa ekosystem där mikroföretagen samarbetar. Tack vare Rendanheyi har de nöjda kunder, mer engagerade medarbetare, fler marknadsandelar och större vinst. Dessutom har de blivit utsedda till ett av de bästa företagen att arbeta för i USA.

Fujitsu Europa FUJITSU GENERAL Europe & CIS (fujitsu-general.com) har också inspirerats av Rendanheyi, och inledde arbetet med att skapa mikroföretag för snart två år sedan. De betonar vikten av att rekrytera diversifierade team, det är avgörande för innovation och kreativitet i teamen. Ledarna måste också sluta detaljstyra och acceptera att inte ha kontroll på allt.

Rendanheyi i Sverige

Annika Steiber ser stora möjligheter för svenska företag. Många har under lång tid varit nätverksbaserade, och det är vanligt med decentraliserat beslutsfattande. Det finns också en tradition av att värdesätta medarbetarnas kompetens högre än deras position i företaget. Men det finns utmaningar.

 • Att skapa ett ekosystem bestående av små mikroföretag är något annat än att delegera beslutsfattande. Det innebär ett helt nytt arbetssätt, sa Steiber.

Det svenska regelsystemet kan också innebära svårigheter när det gäller prestationsbaserad kompensation.

 • Men det finns företag som har löst det genom att antingen ha en större del av individens kompensation i form av en säljkommission eller genom att betala ut en prestationsbaserad bonus till alla medarbetare. De som skapar mer värde för kunderna får högre bonus, sa Steiber.

Allt innehåll i texten är baserat på presentationer och diskussion under webbinariet om managementmodellen Rendanheyi. Det arrangerades av IVAs Entreprenörskapsakademi den 16/2 2022.

Kontaktinformation

Peter Mandalh
Projektledare
Telefon 070 651 29 21