IVA 100 år: Committade till ett korrekt fackspråk

Den 1 januari 2019 går Terminologicentrum TNC i graven. Inrättningen, som grundades 1941 av IVA, har haft till uppgift att ta fram gemensamma facktermer inom olika discipliner, något som paradoxalt blivit alltmer krävande på grund av digitalisering och globalisering.
IVA_Illustration-02.jpg

En universitetskurs inom informationsteknologi lär ut hur man ”skapar ett git-repository”, ”committar filer” och ”hanterar merge-konflikter”. Engelska och andra låneord gör sig numera ständiga påminda i svenskan, böjs och vrängs till och blir sedan mer eller mindre accepterade.

Men går det inte alls att värna svenskan i dessa sammanhang – även när det rör sig om moderna branscher och begrepp? Och hur ska man få olika svensktalande att nå en gemensam förståelse av ett påhittat svengelskt uttryck? Särskilt om språkförbistringen kan leda till allvarliga problem, till exempel ifråga om säkerhet på en arbetsplats eller för att kunna sätta in rätt åtgärd i en krissituation?

Framemot mitten av 1900-talet ansågs behovet av gemensamt framtagna termer inom olika teknik- och vetenskapsområden så stort att ett centrum för fackspråk och terminologi behövdes. Sagt och gjort – efter ett IVA-initiativ formaliserades 1941 föreningen Tekniska nomenklaturcentralen, som kom att förkortas TNC.

– Sedan genomgick vi en rekonstruktion år 2000, och tog namnet Terminologicentrum TNC. Vi valde då bort ”tekniska” i namnet, för det hade visat sig att det behövdes ordning och reda på termer och begrepp även på andra områden, säger Anna-Lena Bucher.

Ingen annan är lika väl lämpad att prata om TNC som Anna-Lena Bucher. Under hela 41 år, från 1973 fram till pensionen 2014, var hon anställd där, varav de sista 14 åren som verkställande direktör.

Att arbeta som terminolog kräver kunskaper inom språk och lingvistik, men också analytisk förmåga, samarbetsförmåga samt kompetens inom teknik, naturvetenskap eller humaniora. Genom inkluderande arbetsmöten med representanter från olika fackområden reds begreppen ut och korrekta termer för komplicerade företeelser fastställs.

– När jag började på TNC höll vi på att ta fram en kärnenergiordlista, och samarbetade då med kärntekniker och fysiker. Det var många arbetsmöten.

Ansvaret kring terminologi förs formellt över till Språkrådet när Terminologicentrum TNC nu gått i graven. Här fortsätter det viktiga arbetet med etablering av gemensamma facktermer i digitaliseringen och globaliseringens spår.