IVA 100 år: Från försvarsteknik till tidsfördriv

På knappt 60 år har dataspel gått från klumpiga stridssimulatorer till en lek- och hobbyindustri med mångmiljardomsättning. IVA har följt utvecklingen som varit och kommit med synpunkter om framtiden.
IVA_Illustration-01.jpg

Dataspel är en självklar del av fritiden för många unga idag. Ändå är de ett relativt senkommet påfund – det första egentliga svenska dataspelet anses ha uppfunnits 1960.

– Det konstruerades av en person som heter Göran Sundqvist – även om han inte visste vad dataspel var då, säger Peter du Rietz, intendent och forskare vid Tekniska museet (som grundades av IVA 1923).

Sundqvist skapade sitt spel på den första svenska transistorutrustade datorn, försvarskoncernen Saabs D2 (även kallad SANK). D2 var en produkt av det kalla krigets iskallaste period, och var inget mindre än en prototyp till styrdator för en framtida svensk kärnvapenmissil.

– Sedan lades det projektet ned, men det fanns pengar kvar från datorutvecklingen, och då utvecklade man datorn för att användas i ett framtida svenskt attackflygplan – det som kom att bli Viggen, säger du Rietz.

För att visa befälen vid Försvarsmakten vad man kunde göra med en dator i ett flygplan fick Göran Sundqvist och hans kollegor i uppdrag att skapa någonting häftigt. Resultatet blev en sorts dataspel med missiler som kunde skjutas mot ett mål och anpassas i hastighet, vindstyrka med mera.

Den svenska dataspelsbranschens barndom handlade alltså om dödligt allvar, kärnvapenmissiler och attackflygplan. Först betydligt senare ändrade sektorn karaktär – och då kom den stora dataspelsrevolutionen i Sverige.

Idag är dataspel ett viktigt kunskapsområde och en attraktionsmagnet bland högskolor och framväxande företag i Sverige. Bolag som Mojang (som tog fram världssuccén Minecraft), Dice (Battlefield), King (Candy Crush) och många fler omsätter mångmiljardbelopp, och har format bilden av Sverige som en dataspelsnation.

IVA har också uppmärksammat dataspelens betydelse på senare år, exempelvis genom workshopen ”Dataspel – nästa steg mot spetsområde med internationell attraktionskraft” 2016. Workshopen byggde på IVA-projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt och dess ”Spetspilot Dataspel”.

– Idag kan man säga att gamingföretagen och de innovativa miljöerna runt dem är på plats. Vi har kluster på Södermalm i Stockholm, i Skövde, i Skellefteå och i Malmö/Lund, berättar Johan Carlstedt, som var huvudprojektledare för Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Dataspelsbranschen ger även positiva effekter gentemot andra sektorer. Som exempel kan nämnas Lundqvist Trävaru AB, som i år belönades med pris i IVA-projektet Smart industris företagstävling, mycket tack vare spellogiken i deras erbjudande.

– De har byggt upp sitt beställningsprogram som en spelmiljö, där man kan se golv, tak, tapeter och så vidare, och så får man en inköpslista och rekommendationer på byggföretag, säger Carlstedt.

I ärlighetens namn har emellertid intresset kring dataspel varit tämligen nyvaknat hos IVA. I akademiens skrift ”Teknik att satsa på” från 1979 förordas en ”måttlig satsning” för att öka användningen av datortekniken, bland annat eftersom ”hemdatorer är […] tveksamma ur marknadssynpunkt” och att det är ”tveksamt om datoriserade informationssystem är vad människorna vill ha”.