IVA Aktuellt nr 2 2018

Vallastaden i Linköping är ett av förra årets mest omtalade byggen. I den nya stadsdelen blandas flerfamiljshus, villor och radhus. Dessutom har en ny modell för samhällsbyggnad provats. ”Hela projektet gick väldigt fort. Det tog bara fem år från första skiss till inflyttning”, säger Anna Bertilson, som var samhällsbyggnadsdirektör i Linköping när Vallastaden projekterades. I dag är hon fastighets- och gatudirektör i Malmö.
Anna-Bertilson.jpg

Bild på omslaget till IVA Aktuellt nr 2 2018

Artificiell intelligens har potential att förändra både näringsliv och offentlig sektor. Samtidigt finns det kritiska röster som hävdar att Sverige riskerar att hamna på efterkälken internationellt. Stora förhoppningar knyts därför nu till flera nya satsningar på ai-forskning.

Det är halvtid på britternas väg ut ur EU. Utträdet kommer att påverka högre utbildning, forskning och utveckling. Frågan är bara hur. I väntan på nya avtal med Storbritannien förbereder sig lärosäten och företag för olika scenarier. Det värsta tänkbara är att britterna lämnar utan något avtal alls med EU.

Läs online  Ladda ner PDF

Kontaktinformation

Lars Nilsson
Chefredaktör
Telefon 0709-64 52 64