IVA är med och utvecklar städer

Utvecklingen av städer och tätorter är framförallt en kommunal uppgift. Därför samarbetar IVA genom projektet Framtidens goda stad med nio kommuner, från Luleå i norr till Malmö i söder. De kunskaper och insikter som kommit fram inom projektet används för att konkret bidra till några kommuners stadsutveckling.

Målet är att sprida kunskaper och insikter till de som lokalt ansvarar för stadsutvecklingen. Genom workshops bidrar IVA med inspirerande föreläsningar som ska stimulera diskussionerna kring de aktuella frågeställningarna. IVA stöttar med processledning med digitala verktyg som möjliggör ett brett deltagande.

Vid varje workshop deltar de som ska vara med och genomföra förändringen. Det har varit 30-40 personer som arbetat tillsamman under en halv dag. Deltagarna har varit politiker och tjänstemän, företrädare för fastighetsägare, byggherrar, handel och service, men också forskare och andra relevanta experter.

Kommuner och teman:

  • Volymhandel möter bostäder i Kungens Kurva, Huddinge
  • Hållbar förtätning av centrala Gävle
  • Digitalisering av planeringsprocessen i Örebro
  • Bostäder med lägre hyror i Göteborg
  • Utvecklingen av Porsön i Luleå
  • Kunskapsdriven stadsutveckling i Linköping
  • Förtätning och reducering av stadens ”mellanrum” i Malmö

Sammarbetet med kommunerna fortsätter en bit in på 2018. Projektet kommer att avslutas under politikerveckan i Visby valåret 2018. Rapporter och annat material från projektet finns att ladda ner på www.iva.se.

 

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53