IVA-bok om hur maskiningenjören gör världen bättre

Tisdag 22 januari 2019

Maskiningenjören bok bild.png

I den här IVA-boken möter du åtta passionerade maskingenjörer som gör världen lite bättre.

Du kan läsa om snillrika mekanister som Christopher Polhem och Nobelpristagaren Gustaf Dalén. I boken berättar vi också om programmen vid landets fem främsta tekniska lärosäten. Behovet av maskinkunnade är stort, även när världen digitaliseras.

Läs online  Ladda ner