IVA delar ut Thulinmedaljer till ledande flygexperter

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har tillsammans med Flyg- och rymdtekniska Föreningen (FTF) 2016 beslutat att dela ut Thulinmedaljen i guld till den erfarne flygforskaren Anders Blom och i silver till flygmaterialexperten Hans Ansell och till stridspiloten och civilingenjören Björn Fehrm.
Thulinmedalj_1200.jpg

Anders Blom har en gedigen bakgrund inom svensk flygforskning och har tidigare varit forskningschef inom flygteknik vid Flygtekniska försöksanstalten FFA och Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Anders Blom har även varit adjungerad professor på KTH. Han tilldelades redan 1997 Thulinmedaljen i silver och erhåller nu Thulinmedaljen i guld för sina insatser som programchef för Sveriges strategiska innovationsprogram för flyg, Innovair, samt för sitt stora internationella engagemang. Anders Blom är även ledamot av IVAs avdelning för Maskinteknik.

Hans Ansell är en internationellt ledande auktoritet inom utmattning och skadetålighet för såväl militära som civila flygplan. Han har starkt bidragit till att det idag finns ett komplett sammanhängande system för struktursäkring av stridsflygplan.

Björn Fehrm
har bakgrund både som stridspilot och civilingenjör med patent kring radarstörremsor.

Medaljerna utdelas vid Flyg- och rymdtekniska Föreningens årsmöte den 12 maj.

Thulinmedaljen är den förnämsta utmärkelsen inom flyg- och rymdbranschen i Sverige. Flygtekniska Föreningen utser tillsammans med IVA varje år sedan 1944 mottagare av medaljen, som delas ut till minne av flygpionjären Enoch Thulin.

Thulinmedaljen förekommer i valörerna guld, silver och brons och tilldelas personer som gjort viktiga insatser för flyg- och rymdteknikens utveckling i Sverige.

Kontaktinformation

Ingrid Jansson
Akademikoordinator
Telefon 08-791 29 92