IVA deltar i rundabordssamtal med Trästad Sverige i Almedalen

I Almedalen deltar IVA i Trästad Sveriges rundabordssamtal om hållbart träbyggande. Med i samtalet är Peter Eriksson (MP), Bostads- och digitaliseringsminister, Magdalena Andersson, landshövding länsstyrelsen Västerbotten och ordförande i Trästad Sverige, Peter Wågström, koncernchef NCC och medlem i styrgruppen för IVAs projekt Innovation i skogsnäringen, Jerker Lessing, FoU chef BoKlok, doktor i industriellt byggande, Tomas Alsmarker, vd Nyrens Arkitektkontor, Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen.
folkhem-1200px (foto Sandra Frank, Folkhem).jpg

Vad krävs för att träbyggnader ska få en större marknadsandel. Hur ser branschens aktörer på träbyggande? Och vilken påverkan har arkitekter, entreprenörer och fastighetsägare? Det är några av frågorna som kommer att belysas i rundabordssamtalet, som anordnas av Trästad Sverige. Samtalet kommer att dokumenteras och släpps som en pod. 

IVAs projekt, Innovation i skogsnäringen, kommer i Almedalen att släppa delrapporten Samhällsbyggande, drivmedel och energi. I rapporten behandlar man ämnet träbyggande. 

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53