IVA efterlyser forskning om beredskap inför framtida kriser

Nu öppnar 2021 års ansökan till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista. I år efterlyser vi forskning med fokus på krisberedskap.
100listan2021utanlogga.jpg

– Målet med 100-listan är att öka samverkan mellan lärosäten och näringsliv. Vägen från forskning till innovation kan vara lång, men det finns alltid forskare med kunskap som kan föras över till marknaden. Den synlighet vi erbjuder genom 100-listan ökar chanserna för forskning att göra nytta, säger Tuula Teeri, vd på IVA.

Coronapandemin aktualiserar utmaningar

Valet av tema för årets 100-lista är en direkt följd av coronapandemin. En stor del av de utmaningar som pandemin orsakar är kopplade till vår beredskap och samhällets förmåga att hantera kriser. Men till årets 100-lista efterfrågar vi också forskning om samhällsövergripande kriser så som krig/geopolitiska konflikter, naturkatastrofer, finanskriser, cyberattacker, eller vatten-, energi-, råvaru-, komponents- och kompetensbrist.

Ansökan öppen till den 22 mars 2021

Vi välkomnar ansökan med forskningsprojekt som inom överskådlig tid kan nyttiggöras och skapa ett värde för företag och samhälle. Det kan exempelvis vara genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan och på så sätt bidra till att stärka samhällets och näringslivets motståndskraft.

– Att läkemedelsföretagen snabbt lyckades få fram ett nytt vaccin mot covid-19 visar hur viktigt det är med etablerade strukturer för nyttiggörande av forskningskunskap. Genom 100-listan vill vi därför uppmärksamma forskning som är kopplad till framtida samhällskriser, säger Malin Mohr, projektledare IVA.

Om 100-listan

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

Läs mer och ansök här

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73