IVA fokuserar på: Är minikärnkraftverk framtiden?

Den senaste tiden har intresset för Små Modulära Reaktorer (SMR) exploderat. Det handlar om små, billiga kärnreaktorer som ska kunna massproduceras och placeras ut där framtidens ökande behov av fossilfri el kommer att finnas. Men kan en satsning på minireaktorer bli den viktiga pusselbit i klimatomställningen som vissa hoppas på?
shutterstock_1348804052.jpg

- De allra minsta har en reaktorhärd som inte är större än en skolåda, men de största kanske är en tredjedel så stora som de konventionella reaktorer vi har i Sverige idag. Det säger Christian Ekberg, professor i kemisk kärnteknik på Chalmers tekniska högskola och ledamot i IVAs avdelning för kemiteknik.

Begreppet Små Modulära Reaktorer syftar till en sorts minikärnkraftverk som skulle kunna byggas intill energislukande industrier, producera värme till en småstad eller förse sjukhus med pålitlig lokal reservkraft.

- Tekniken är egentligen långt ifrån ny, säger Christian Ekberg. Inom sjöfarten har man använt små reaktorer i decennier för att driva allt från atomubåtar och hangarfartyg till polargående isbrytare.

Det som är nytt är att en satsning på att massproducera SMR-reaktorer börjat pekas ut som en bricka i den snabba klimatomställning som Sverige och världen står inför. I en tid då efterfrågan på fossilfri el spås öka dramatiskt de kommande årtiondena räcker det inte med att bygga ut förnyelsebara energikällor som vind och solkraft. För att samhället ska fungera utan fossil energi finns ett stort behov av att hitta nya former av styrbar el som kan levereras dygnet runt.

- Då kan vi ju inte förlita oss hur mycket som helst på energikällor som bara levererar el ibland, så länge vi inte har några storskaliga lösningar för att lagra den energin.

Det är i ljus av den utmaningen som flera länder satt upp mål om att ha SMR-reaktorer i drift inom de närmaste tio åren. I Sverige gav nyligen energimyndigheten nästan 100 miljoner i anslag för att låta KTH och reaktorföretaget Blykalla bygga en pilotreaktor i Oskarshamn, i samarbete med det tyska energiföretaget Uniper. Och i Göteborg skrev startup-företaget Kärnfull nyligen en avsiktsförklaring med amerikanska GE Hitachi om att börja serietillverka kommersiella SMR-reaktorer senast 2030.  

- Och rent tekniskt skulle det nog vara fullt möjligt, säger Christian Ekberg. De största hindren ligger snarare i tillstånden och att få någon att våga investera pengar i att utveckla något som man inte ens vet om man kommer att få bygga.

Enligt gällande svensk lagstiftning är det idag inte tillåtet att bygga fler reaktorer än de tio som redan finns, och definitivt inte utspritt över hela landet, vilket utpekats som en av de stora möjligheterna med SMR-tekniken. Flera riksdagspartier har krävt en lagändring, bland annat med hänvisning till att ett fortsatt förbud mot fler reaktorer kan äventyra Sveriges position som grönt innovationsland. Utan tillgång till stora mängder styrbar och fossilfri el riskerar till exempel de stora satsningarna på fossilfritt stål och gröna batterier att falla.

Idag pågår utveckling kring flera olika lösningar för att producera mer styrbar och fossilfri el. Att omvandla sol- och vindkraft och lagra den i form av vätgas, eller i enorma ”saltbatterier” eller som lägesenergi i vattenreservoarer är bara några exempel på potentiella lösningar som SMR-tekniken konkurrerar med. Om den kan bli ett gångbar alternativ återstår att se, säger Christian Ekberg.

- Vid sidan av de juridiska hindren måste man ju till exempel se till att man kan upprätthålla samma säkerhet som i dagens kärnreaktorer. Och så måste man ju fundera över hur dyrt det kommer bli att koppla alla nya småreaktorer till den infrastruktur av kraftledningar som idag bara är dragna till de relativt få anläggningar i landet där den mesta elproduktionen sker idag.   

FAKTA

Christian Ekberg är ledamot i IVAs avdelning för kemiteknik och professor i kärnkemi och industriell materialåtervinning på Chalmers tekniska högskola. Han har bland annat arbetat i många år med att utveckla framtidens generation IV-system, en ny typ av kärnkraftsanläggningar som ska bli säkrare, mer resurseffektiva och släppa ifrån sig minde långlivat kärnavfall.

Small Modullar Reactors (SMR) är ett samlingsnamn för kärnreaktorer som är väsentligt mindre än de som sitter i dagens konventionella kärnkraftverk. De kan variera i storlek från en skokartong till en stor spannmålssilo. Effektmässigt kan de utveckla allt från några tiotals megawatt upp till 300 megawatt, vilket är ungefär en tredjedel av effekten hos en stor konventionell reaktor. En SMR-reaktor skulle kunna byggas som en mindre variant av de lättvattenreaktorer som sitter i svenska kärnkraftverk idag. De skulle också kunna byggas som snabbreaktorer, den teknik som ska ingå i framtidens generation IV-system.