IVA fortsatt engagerade i nystarten

Projektet Hållbar nystart för Sverige går in i nästa fas men fortsätter att kommunicera vilka åtgärder som är nödvändiga för en omstart som tar hänsyn till både behov av stärkt konkurrenskraft och långsiktigt hållbara lösningar.
hnfs-9-1200px.jpg

Verkligheten före coronakrisen kommer inte tillbaka. Hur länge pandemin kommer att påverka världens ekonomier och politiken i Sverige och andra länder vet ingen. Men många bedömare menar att det rör sig om minst 2-3 år. Vilken verklighet – nationellt och globalt - kommer vi att möta och verka i 2022?

Det är dags att skapa en bild av vad coronakrisen faktiskt har inneburit för näringslivet och samhället hittills. Och IVA vill bidra till diskussionen om den nya verklighet som väntar när krisen klingat av. Under hösten 2020 påbörjas arbete för att följa upp projektets rekommendationer i form av nya projekt, samarbeten med andra organisationer och påverkansarbete.

På agendan för hösten står bland annat flertalet seminarier. Håll utkik efter dessa på www.iva.se/event. Vi taggar dessa seminarier med Hållbar nystart för Sverige.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72