Forskningsministern presenterade proppen på IVA

Kraftigt höjda anslag till lärosätena, ett nytt universitet, nya riktade forskningsprogram och satsningar på forskningens infrastruktur. Det är några av inslagen i regeringens nya proposition om forskning och innovation.

”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” är titeln på regeringens proposition för de närmsta fyra åren. Den presenterades av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, vid ett webbinarium på IVA. Intresset var stort. Drygt 1 000 personer följde webbeventet.

De kommande fyra åren satsar regeringen närmare 14 miljarder extra på svensk forskning och innovation. Dessutom höjs lärosätenas basanslag permanent med 900 miljoner. Och om alla krav uppfylls blir Mälardalens högskola universitet 1 januari 2022.

– Satsningar på forskning och innovation gör samhället starkare. Det har pandemin tydligt visat, sa Matilda Ernkrans.

Hon påpekade att forskningspolitiken måste vara långsiktig, men förutsåg en risk att näringslivets satsningar på forskning och innovation kan minska.

Propositionen innehåller inte bara ekonomiska anslagsökningar, utan även ändringar av en del lagar. Exempelvis får den akademiska forskningens frihet ökat stöd genom en lagändring.

– Och lärosätena får lagstadgat ansvar för det livslånga lärandet. Och i högskolelagen förstärks vikten av samverkan, sa Matilda Ernkrans.

Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers, såg i stort sett positivt på propositionens innehåll.

– Det här är bra för Chalmers. Vi jobbar redan enligt propositionens ambitioner. Och jag välkomnar möjligheten till ökad profilering. De riktade satsningarna är intressanta. Men de behöver studeras mer. Det är svårt att nu bedöma de ekonomiska konsekvenserna av dem, sa han.

Han var däremot mindre nöjd med att propositionen indikerar en fortsatt förskjutning mellan basanslag och externa medel.

– Det är ett växande problem som leder till att strategiska beslut fattas utanför lärosätena.

Enligt Stefan Bengtsson är det kanske viktigaste inslaget i propositionen ökade satsningar på forskningens infrastruktur.

– Men jag saknar satsningar på de riktigt vassa forskningsmiljöerna, sa han.

Vinnovas gd, Darja Isaksson, var nöjd med att anslaget till myndigheten ökar, eller snarare återställs till tidigare nivå. – Satsningar på demonstrationsanläggningar och testbäddar är bra. Viktigt är dock att vi snabbt skalar upp alla satsningar, sa Darja Isaksson.

Mikael Dahlgren är forskningschef på ABB Sverige. För honom är det viktigt att svensk forskning håller hög klass. Och att det finns starka forskningsmiljöer.

– Men forskningspolitik hänger ihop med mycket annat i samhället. Därför är helhetssyn nödvändigt. Det är det sammantagna som avgör Sveriges konkurrenskraft när vi bestämmer var vi ska lägga nysatsningar på forskning, sa han.

Han ansåg att propositionens ambitioner och inriktning var bra. Men önskade större satsningar.

– Innovationsupphandling är en väg framåt. Och forskning som är excellent är nödvändig. Vi i industrin vill gärna vara med och påverka vilken forskning som är viktigast, sa han.

Här kan du läsa propositionen: Proposition: Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige