IVA ger forskningsproppen godkänt

Den 17 december släpptes forsknings- och innovationspropositionen.
Tuula o Matilda.jpg

– Vi välkomnar det långsiktiga perspektivet och ökade investeringar i forskning och innovation som presenteras i den nya propositionen, säger Tuula Teeri, IVAs vd.

Starkare stöd för akademisk frihet när det gäller forskningens riktning och innehåll är ett av förslagen som får tummen upp. Profilering och ökade basanslag likaså.

– Men det är viktigt att fördelning av anslagen styrs mot att öka forskningens kvalitet, inte att öka volym. Att anställa flera forskare hjälper inte om var och en har bristande förutsättningar att nå excellens, säger Tuula Teeri.

Tuula Teeri framhåller också betydelsen av investeringar i teknikvetenskaplig forskning.

– I propositionen nämns ju teknikutveckling i fler sammanhang. Men, med tanke på teknikens betydelse i att lösa klimatfrågan och att främja näringslivets omställning, hade jag gärna sett en samlad investering i teknisk forskning.  Det behöver vi för internationellt genomslag för svenska exportvaror och tjänster.

Tuula Teeri är ändå glad över de centrala delarna av propositionen.

– Men det är viktigt att framför allt våga prioritera excellens, det är på det sättet att Sveriga kan leda utvecklingen i de prioriterade områden, anser Tuula Teeri.