IVA-guldmedaljör får Draper Prize som förste svensk

Thomas Haug tilldelas det amerikanska Draper Prize 2013, som delas ut av den amerikanska ingenjörsvetenskapsakademien NAE och som är uppkallat efter vetenskapsmannen Charles Stark Draper. Haug tilldelas det internationellt uppmärksammade priset för sitt viktiga och banbrytande arbete för att uppnå en nordisk och europeisk mobiltelefonistandard. Konceptet möjliggjorde sedan att mobiltelefoni kunde växa över hela världen.

– Jag blev helt överväldigad när jag fick beskedet att jag tilldelats den finaste utmärkelsen en ingenjör kan få, säger Thomas Haug.

Haug påpekar samtidigt att det bakom de två mobilsystem som han har arbetat med står ett mycket stort antal människor, utan vilka det aldrig hade blivit något NMT eller GSM. Han fortsätter:
– Det vore ett stort missförstånd att tillskriva någon enstaka person äran för något av dessa system, och det är med stor ödmjukhet jag tar emot priset.

Thomas Haug, född i Norge 1927, ledde från 1978 utvecklingen av NMT – världens första helautomatiska mobilsystem, som invigdes 1981 i Stockholm. Ännu i slutet av 70-talet fanns stora tekniska och psykologiska hinder mellan fasttelefoni och radiobaserade lösningar, och inte många forskare och tekniker samarbetade över teknikgränserna. Hindren var också politiska, och många länder upprätthöll förbud mot att föra radioutrustning över landsgränser. Till exempel fick en svensk som reste till Schweiz med tåg eller bil i mobiltelefonins barndom plombera sin NMT-mobil under resan genom Tyskland, innan telefonen fick tas upp och användas i Schweiz.

1987 fick Thomas Haug tillsammans med framlidne Östen Mäkitalo den svenska Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) guldmedalj. Vid det laget hade det nordiska NMT-nätet (Nordiskt Mobiltelefonisystem) utvecklats till världens då största mobiltelefoninät, till stor del under just Mäkitalos och Haugs ledning.

– Jag gläds åt att Thomas Haug är den förste svensk som erhåller det internationellt uppmärksammade Draper Prize, säger IVAs nuvarande vd Björn O. Nilsson.

Efter den lyckade lanseringen av NMT ledde Haug 1982-1992 som ordförande arbetet i den europeiska kommittén för GSM (Global System for Mobile Communications, eller ursprungligen Groupe Spécial Mobile). GSM kom senare att bli världens ledande mobilstandard, i hög grad tack vare Haugs tidiga fokus på att utveckla en kultur av internationellt samarbete kring standardisering för mobiltekniker.

NMT- och GSM-arkitekturerna gav mobilanvändarna stor frihet jämfört med tidigare system; bland annat kunde de använda sina mobiler när de reste till utlandet. Idag kan omkring fem miljarder mobilanvändare i över 200 länder kontakta varandra tack vare GSM. Mobiltelefoniutvecklingens värde för internationell tillväxt, inte minst i utvecklingsländerna, har också kommit att bli enormt stort.

Thomas Haug delar Draper Prize 2013 med fyra ytterligare forskare.