IVA i Almedalen - Den digitala infrastrukturen håller inte måttet

USA och länder i Asien investerar tungt i digital infrastruktur. Sverige och övriga Europa riskerar att hamna på efterkälken när det gäller de nät som behövs för 5G. I Sverige saknas dessutom ett samlat ansvar för internets infrastruktur.

– Den digitala infrastrukturen borde fungera som våra VA-system. Man vrider bara på kranen, sen kommer vattnet. Liknande finns inte för internet, sa Patrik Fältström, chef för forskning och utveckling på Netnod vid ett av IVAs fullsatta seminarier i Almedalen.

För inte så länge sedan drevs exempelvis TV, radio och telefon med skilda metoder. En för varje sak. Numera tar internet över allt mer i rask takt. Fler aktörer ska dela på samma digitala infrastruktur. Och ansvaret finns på många nivåer. Patrik Fältström jämförde strukturen med en lasagne.

Mats Lundbäck, teknikchef på Telia, menade att ju fler aktörer som är inblandade i en upphandling, desto svårare blir den.

– Nationellt sett behövs betydligt mer investeringar i infrastrukturen. Men branschen kommer att klara detta, sa han.

Också Erik Ekudden, Ericssons teknikchef, efterlyste ökade investeringar.

– I exempelvis Japan och USA, som är i framkant, satsar man stort. Europa ligger efter, sa han.

På politisk nivå i Sverige är ansvaret för de digitala frågorna splittrat på alla departement. Det är inte bra, eftersom ansvaret för helheten saknas. Det ansåg Jan Nygren, tidigare statsråd och nu ordförande för IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft.

– Inget område undgår konsekvenserna av digitaliseringen. Därför behövs en samordningsstruktur, sa han och efterlyste en instans för de digitala frågorna med liknande uppgifter som Elsäkerhetsverket har för allt som har med el att göra.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49