IVA i Almedalen – Livslångt lärande nödvändigt medel mot kompetensbrist

Digitaliseringen skapar oro. Tre av fyra företag hämmas av brist på rätt kompetens. Fyra av tio tjänstemän anser att de får för lite kompetensutveckling. Men problemen går att lindra.

Färska undersökningar från bland andra IVA och Teknikföretagen visar att företag av alla storlekar saknar kompetens för att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

– Kompetensbristen är stor säger tre av fyra tillfrågade företag. De anser att det hindrar deras utveckling, sa Maria Rosendahl, Teknikföretagens chef för Kompetensförsörjning och innovation, vid ett av IVAs seminarier i Almedalen.

Ämnet är brännhett. Drygt hälften av åhörarna fick nöja sig med ståplats i det rymliga tältet på gården vid Hästgatan.

Hos mindre företag är bristen på kompetens för att digitalisera skriande. De små företagen är, enligt Maria Rosendahl, ofta inte ens medvetna om vad digitalisering innebär.

Generellt sett får allt för få tjänstemän tillräckligt med vidareutbildning. Det hävdade Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

– Fyra av tio tycker att den kompetensutveckling de trots allt får inte ens räcker för att hänga med i sina nuvarande jobb. Högutbildade och medelålders oroar sig mest för detta, sa han.

Satsningar på livslångt lärande är därför ett sätt att lindra kompetensbrist.

– Men i Sverige oroar man sig ändå inte lika mycket för den pågående strukturomvandlingen på arbetsmarknaden som man gör i andra länder.

Att sprida kunskap mellan företag tvärs över branscher är ett sätt att förbättra situationen. Företaget Combient jobbar just med det. Bakom bolaget finns drygt 20 globala, främst svenska, storföretag.

– Vi är som Netflix, fast för utbildning och kompetensspridning oavsett varifrån kunskapen kommer, sa Jonas Wettergren, Combient.

Det är viktigt att ha ett riktigt långt perspektiv på utvecklingen och inte bara blindstirra på det som sker just nu. Det påpekade Darja Isaksson, ledamot i regeringens digitaliseringsråd. Hon blir i slutet av augusti också gd för Vinnova.

– Vilken kompetens efterfrågas om femtio år? Det vi väljer att göra nu spelar roll. Få yrken kommer att upphöra att existera, men alla förändras, sa hon.

Darja Isaksson ansåg inte att det stora problemet är att jobb försvinner. Värre är att det saknas programmerare och andra med digital kompetens.

Även hon framhöll nödvändigheten att alla hela tiden lär sig något nytt.

– Samtidigt som digitaliseringen är en stor utmaning ger den också möjligheten att förändra tillvaron på planeten. Vi vet att vi faktiskt kan lösa problemen, sa Darja Isaksson.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49