IVA i Almedalen – Persondata nytt skyddsvärt guld

Den enorma mängden individdata som samlas in via internet ökar snabbt. Trots de nya stränga EU-reglerna så har var och en fortfarande ansvaret för var de personliga uppgifter man lämnar från sig hamnar.

Det är sedan slutet av maj lag på att den som vill lagra de personliga uppgifter du lämnar ifrån dig på exempelvis internet frågar om lov. Men när du väl tryckt på godkännandeknappen så har du faktiskt gjort det.

– Ansvaret är överfört till individen. Personuppgifter är vårt nya guld. Kanske kan vi i framtiden rent av få betalt för information om oss själva, sa Lena Lindgren Schelin, gd för Datainspektionen, vid ett VIA-seminarium i Almedalen om data och integritet.

Hon ansåg att det måste finnas en balans mellan skyddet av personlig integritet och möjligheten att använda uppgifterna för den som lagrar dem.

Exempelvis kommuner har alltid samlat in och lagra uppgifter om sina invånare. De är därför vana vid att hantera stora datamängder.

Markus Bylund är strategichef för IT och digitalisering i Uppsala kommun. För honom är inte ansvarsfrågan så enkel.

– Vi behöver mer överenskommelser med medborgarna. Men i en kommun kan ju inte invånarna välja om de vill vara med,sa han.

Men bortsett från de specifika förhållandena för kommuner och andra myndigheter ansåg han att alla inblandade har skyldighet att se till att uppgifter hanteras korrekt och säkert.

– Som individ har man förstås ansvar för vad man kommer in i.

Det nya regelverket ger, menade Siren Hofvander informationssäkerhetschef på Min Doktor, ett bra delat ansvar. Samtidigt tyckte hon att de företag som vill använda din information borde ta efter bilbranschen.

– Förr var inte säkerhet något som sålde bilar. Numera är det ett tungt säljargument.

Deltagarna var överens om att tillit till den som hanterar personlig information är ett nyckelbegrepp om informationen ska kunna användas för att skapa affärsmöjligheter.

– Men tillit är något som man måste förtjäna som leverantör, sa Lena Lindgren Schelin.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49