IVA i Almedalen – Synen på kunskap påverkar viljan att studera

I Iran, Finland och Kina är utbildning, precis som i Sverige, viktigt. Men inställningen till kunskap varierar länderna emellan. Det påverkar motiven för att läsa och studera.

– Synen på kunskap påverkar det mesta – även skolan, sa Martin Wikström, forsknings- och utbildningspolitisk expert, IVA, vid ett seminarium om kunskap i ett internationellt perspektiv.

Janne Wikström är projektchef Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland.

– Det finns stora likheter, men också skillnader mellan våra länder. I Sverige förefaller man nöjd med sina lärosäten. I Finland har anslagen skurits ner, sa han.

I Finland har det sedan länge rått konsensus om skolan. I Sverige ändras det däremot ofta. I Finland är det eftersträvansvärt med examen i skolan. Men även där är man bekymrad över naturvetenskapens ställning.

– På universitetsnivå är det viktigt att läsa en tid utomlands. Finländska studenter är flitiga deltagare i EUs Erasmusprogram.

Ur ett svenskt perspektiv ansåg Janne Wikström att grundskolan och naturvetenskap bör sättas i fokus. Dessutom behöver, ansåg han, lärarprofessionen mer autonomi.

Respekt eller rent av vördnad för kunskap kännetecknar kinesers inställning till kunskap. Det menade Sylvia Schwaag Serger, som verkat länge i Kina, men som numera är prorektor och professor i forskningspolitik vid Lunds universitet.

– För att jobba i statlig tjänst måste man ha en examen. Ingenjörsvetenskap är mer populärt där än i Sverige. Men för naturvetenskap är situationen lik den i Sverige, sa hon.

Bildning och utbildning står högt i kurs. Men det stenhårda pluggande börjar ifrågasättas. Föräldrar är inte längre riktigt lika villiga att skicka sina barn till elitskolorna.

– Fast titel är fortfarande betydligt viktigare än ålder eller om man är kvinna eller man, sa hon.

För svensk del ansåg hon att det borde finnas mer av förväntningar på barnen och att bildning är mer väsentligt än snäva programutbildningar. Dessutom ansåg hon att den svenska synen på kompetens var alltför snäv. Utrikes införskaffad examen ska valideras innan den kan komma till nytta. Trångsynt tyckte  Sylvia Schwaag Serger.

Maria Khorsand, med rötter i Iran, är vd för SOS Alarm. 

– Iranier är intresserade av kunskap och läser mycket. Själva läsandet är mer betydelsefullt än vad man blir. Iranier älskar medicin och ingenjörsvetenskap. Men det gäller att ha råd med studier på de bästa universiteten.

Man berättar gärna om sin utbildning. Fast arbetslösheten är hög även bland högutbildade. Och ganska många har lämnat landet för att studera vidare utomlands.

– Exempelvis i USA. Där är utbildningen, till skillnad mot Iran, ett medel för entreprenörskap, sa Maria Khorsand.