IVA kommenterar regeringsförklaringen

Stefan Löfvens regeringsförklaring i morse berörde flera av IVAs viktigaste områden: innovation, forskning och energi.
bjorn-o-nilsson-4-1200px.jpg

 – Utbildningsfrågornas tyngd markeras av att vi nu har tre stadsråd på området, och att Sverige har fått en särskild minister för forskning och högre utbildning är positivt, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. Det är också i grunden positivt att ha forskningspropositioner som spänner över längre tid, så länge som det finns en bred samsyn kring inriktningen. Samtidigt är det viktigt att man inte låser in sig och förlorar möjlighet att också vara mer flexibel och snabbfotad.

IVA lade fram ett förslag om ett innovationsråd redan 2011.

 – Att statsministern håller i innovationsfrågorna är en viktig markering, säger Björn O. Nilsson. Ett innovationsråd får dock inte bli ett spel för gallerierna. Rådets roll och mandat måste vara tydligt, och rådet måste ha tillräcklig tyngd för att kunna överbrygga låsningar i frågor som spänner över olika departement eller myndigheter.

Även en energikommission är något som IVA ställer sig positiv till.

 – Sverige behöver långsiktiga spelregler för säker tillgång till hållbar energi, säger Björn O. Nilsson. Men att göra en energiuppgörelse innan kommissionen börjat arbeta har lett till berättigad kritik.