IVA-ledamot John Hassler om nyttan med årets ekonomipris

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2022 tilldelas Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond och Philip H. Dybvig för deras forskning om banker och finanskriser. IVA-ledamot John Hassler medverkade vid tillkännagivandet och berättade om den nytta som årets ekonomipristagare har åstadkommit med sin forskning.

Titta på tillkännagivandet i efterhand (spola fram 21 minuter) där IVA-ledamoten John Hassler, professor vid Stockholms universitet berättade om vilken forskningsnytta som årets ekonomipristagare åstadkommit.

Läs mer om Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2022 i pressmeddelandet från Kungl. Vetenskapsakademien