IVA-ledamöter tar plats i lärosätenas styrelser

Drygt var tionde extern ledamot i styrelserna för Sveriges statliga lärosäten är IVA-ledamot. Även i de icke-statliga högskolorna finns akademiledamöter.
kth_huvudbyggnad.jpg

Regeringen har utsett ordförande och ledamöter i 30 statliga universitet och högskolor för perioden 1 maj i år till sista april 2023. Totalt omfattade beslutet 238 personer. 26 av dessa är IVA-ledamöter.

– Sverige ska fortsätta vara en ledande kunskapsnation, och då är det viktigt att styrelserna vid lärosätena består av ansvarstagande, kunniga och modiga personer. Jag vill önska ledamöterna lycka till med sina uppdrag, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Även i styrelserna för Handelshögskolan i Stockholm, Chalmers och Jönköping University, som är icke-statliga, återfinns IVA-ledamöter.

Sammantaget är IVA-ledamöter utsedda i styrelserna för 18 av de 33 berörda lärosätena.

Tre tekniktunga universitet har dessutom en IVA-ledamot som styrelseordförande. Pia Sandvik håller i klubban för KTH, Lena Treschow Torell gör samma sak på Chalmers och Eva Hamilton är nytillträdd ordförande för Luleå tekniska universitet.

Också Mittuniversitetet har en IVA-ledamot, Peter Nygårds, som ordförande. Samma uppgift på Göteborgs universitet har, också nytillträdd, Peter Larsson medan Ingegerd Palmér sitter i högsätet på Högskolan i Gävle.

Tuula Teeri, IVA:s vd, tar plats i styrelsen för Stockholms universitet.

De högskolor som har tre eller fler IVA-ledamöter i styrelserna är: Handelshögskolan i Stockholm (5), KTH (4), Uppsala universitet (3), Mittuniversitetet (3).

Av de stora svenska lärosätena är det bara Linköpings universitet som inte har någon IVA-ledamot i sin styrelse.

Kontaktinformation

Lars Nilsson
Chefredaktör
Telefon 0709-64 52 64