IVA och Hans Majestät besöker Umeå

H.M. Konungen besöker idag Umeå, tillsammans med en delegation med representanter från näringsliv och myndigheter. Arrangemanget, IVAs Kungl. Teknikresa, ordnas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), med IVAs preses Leif Johansson som delegationsledare.
h.m.k.jpg

– Jag ser mycket fram emot besöket i Umeå, en stad som har kommit att bli en verklig magnet för högklassig forskning och näringsverksamhet, säger H.M.K. Carl XVI Gustaf.

Under torsdagen besöks Umeå Vatten och Avfall AB, UMEVA, där vd Tomas Blomqvist presenterar verksamheten, samt miljöteknikföretaget Envix. Under eftermiddagen besöks först Uminova Innovation, med företagen Oryx Simulation, Algoryx Simulation, Brain Simulation och Likvor. Senare kommer delegationen till Komatsu Forest, där företagets skogsmaskiner också demonstreras. Fototillfälle för media arrangeras kl. 16.30 vid anläggningen enligt separat inbjudan.

– Vi är glada över Konungens engagemang i denna resa, säger delegationsledaren, IVAs preses Leif Johansson. Vi har förhoppningen att den kan bidra till att samla och lyfta framgångsrika exempel på företag, forskningsprojekt och institut i Umeå, en av Sveriges snabbast växande städer.

Regionalt företagande bygger Sverige

Syftet med IVAs Kungl. Teknikresa, som ursprungligen startades av Konungen, är att visa exempel på hur innovationsklimatet och företagarandan inom olika branscher i Umeåregionen kan skapa företag, tillväxt och därmed arbetstillfällen. I regionen finns flera kluster av stora, små och mellanstora företag, som utvecklar och marknadsför framgångsrika produkter. Resan är avsedd att ge exempel på hur man kan bygga Sverige genom framgångsrikt företagande och hur en region kan ta tillvara en kultur av nyskapande. Även rollen för regionens internationellt starka universitet kommer att belysas.

 

/Foto från Umeva: Fredrik Larsson